LetsGig & Mecenat
Gigg från: Inspektionen För Vård och Omsorg

Informationssäkerhetssamordnare

  • IT & programmering

Stockholm

IVO söker en informationssäkerhetssamordnare som har mycket god erfarenhet inom området informationssäkerhet. Arbetsuppgifter Som informationssäkerhetssamordnare ansvarar du för att samordna och genomföra myndighetens arbete kring informationssäkerhet. I det dagliga arbetet innebär det att driva och hantera praktiskt informationssäkerhetsarbete som exempelvis ta fram förslag på styrande dokument för myndighetens arbete på området och krav på dokumentation när det gäller säkerhetslösningar. Du kommer också att delta i utvecklingen av informations- och it-säkerhetsfrågor i organisationen och i samverkan med leverantörer. Du kommer att vara placerad vid rättsenheten, som bland annat ansvarar för att ge övergripande strategiskt stöd, vägledning i principiella juridiska frågor och samordna arbetet med att upprätthålla likhetsprincipen i beslutsfattandet. Arbetet bedrivs i tätt samarbete med andra kompetenser inom myndigheten såsom jurist, it-arkitekt, säkerhetssamordnare, dataskyddsombud och processutvecklare I uppdraget ingår även omvärldsbevakning inom aktuellt område samt samverkan med andra myndigheter och intresseorganisationer. Kvalifikationer Vi söker dig som har: • Relevant akademisk utbildning inom området informationssäkerhet eller dokumenterad erfarenhet vi bedömer likvärdig, • Flerårig aktuell erfarenhet av arbete med informationssäkerhetsfrågor; bland annat arbete kring incidenthantering, informationsklassning, integrerat ledningssystem (enligt SS-ISO/IEC 27001) samt kontinuitetsplanering och risk- och konsekvensanalyser. • Mycket goda kunskaper i svenska språket muntligt såväl som skriftligt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen ska du vara strukturerad, noggrann samt en god kommunikatör som på ett pedagogiskt och övertygande sätt kan nå ut, skapa förståelse för och få genomslag för informationssäkerhetsfrågorna. Du kan samarbeta med många olika kompetenser inom hela organisationen och har ett strukturerat arbetssätt. Vidare är du nyfiken, handlingskraftig, lösningsorienterad samt kommer till avslut. Du ska ha förmåga till helhetsfokus utan att göra avkall på viktiga detaljer och  du trivs med att arbeta tillsammans med verksamheten för att utveckla vårt informationssäkerhetsarbete. Det är meriterande om du har:  • certifiering inom domänen CISSP, CISM,CISA eller liknande, • goda kunskaper om de dataskyddsstandarder som styr informationssäkerheten, • grundläggande teknisk it-säkerhetserfarenhet, • erfarenhet av arbete med informationssäkerhetsfrågor inom offentlig förvaltning, • erfarenhet av att själv hålla utbildnings- och kommunikationsinsatser om området. IVO erbjuder IVO erbjuder en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. Vi strävar efter en sammansättning medarbetare som speglar samhällets mångfald. Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt/enligt överenskommelse. Tjänsten avser heltid med placering i Stockholm och inleds med sex månaders provanställning. Då IVO har flera kontor runt om i Sverige förekommer vissa resor i tjänsten.  Ansökan Märk din ansökan med dnr 2.1.1-13209/2022. Bifoga personligt brev och CV där det tydligt framgår på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Betyg och eventuella handlingar tas med vid en eventuell intervju. Sista ansökningsdag är den 16 maj 2022. Varmt välkommen med din ansökan! I den här rekryteringen samarbetar vi med Pro Astri AB. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta gärna Kristina Ohlson på 070–896 17 36. För frågor om tjänsten kontakta enhetschef Karin Hååg på 010-788 50 00. IVO bidrar till en säker vård och omsorg Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna. Myndigheten har cirka 770 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar verksamhetsstöd och generaldirektörens stab.

Inspektionen För Vård och Omsorg

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!