LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Stödpedagog till Koriandergatan

  • Vård & assistans

Göteborg

Förvaltningen för funktionsstöd i Göteborgs Stad arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv med meningsfull sysselsättning, rik social samvaro och full delaktighet i samhället utifrån sina förutsättningar. Vi beslutar utifrån lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt socialtjänstlagen, och arbetar med boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Med ca 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning och vill vara med och utveckla kunskapsområdet och bidra till att rättigheterna om delaktighet och tillgänglighet gäller alla. Här finns plats för dig som är bra på att inkludera andra, tänker nytt och som med engagemang skapar bättre vardagar för göteborgarna. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg. Följ oss gärna på Linked In: www.linkedin.com/company/goteborg-funktionsstod ARBETSUPPGIFTER Vill du ha ett meningsfullt arbete där din insats gör stor skillnad i människors vardag? Då kan du vara den vi söker! I boendet bor det idag sex personer med intellektuella funktionsvariationer, autismspekrat tillstånd (AST) som behöver stöd i sin vardag. De boende skall ges möjlighet att bevara ett så självständigt liv som möjligt, där en god omsorg är utgångspunkten. Uppgifter som är vanligt förekommande i ett hem, såsom matlagning, tvätt, och städning utförs i så stor utsträckning som möjligt tillsammans med hyresgästerna. I viss mån förekommer det omvårdnad. Även sociala aktiviteter , så som tex hjälp med bad kan bli en del i ditt arbete. Du ingår i ett arbetslag med stödassistenter och utformar insatser och genomförandeplaner efter varje individs egna behov. Arbetsmetoder som vi använder är LAB (Lågaffektivt Bemötande) och tydliggörande pedagogik. Det är en dygnet runt-verksamhet där vi utgår från hyresgästernas behov och behöver revidera arbetstider utifrån det. Som stödpedagog har du det övergripande ansvaret för det pedagogiska arbetet inom verksamheten. Du kommer att etablera arbetssätt och metoder samt säkerställa att dessa används och utvecklas på ett effektivt sätt. Tillsammans med arbetsgruppen upprättar du, genomför och följer upp rutiner, handlingsplaner och stödbeskrivningar. Du ser till att social dokumentation och genomförandeplaner enligt IBIC upprättas, vidareutvecklas och följs utifrån lagar och riktlinjer. Din arbetstid kommer att vara schemalagd i verksamheten och det kommer även att ingå arbete med arbetsgruppen för att arbeta fram rätt metoder och förhållningssätt. Vi erbjuder dig en varierande och stimulerande tjänst med mycket eget ansvar. Som stödpedagog går du på ett arbetsschema med dag- kväll- och helgtjänstgöring. KVALIFIKATIONER Stödpedagogs utbildning - Krav För arbete som stödpedagog krävs att du har en eftergymnasial utbildning med specialisering inom funktionshinderområdet. Utbildningen ska omfatta minst 200 yh-poäng eller minst 60 högskolepoäng eller kombination däremellan som motsvarar minst två terminers heltidsstudier. Vi söker dig som har erfarenhet av att leda grupper samt har arbetat som pedagog inom målgruppen. Minst ett års erfarenhet av arbete som stödpedagog - Krav AKK - Alternativ kommunikation - Meriterande Komplexa behov - Meriterande Bemötande - Krav Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Pedagogisk - Krav Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Stabil/trygg - Krav Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. ÖVRIGT Urval påbörjas under ansökningstiden. I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Intervjuer för denna tjänst kommer att hållas digitalt på grund av rådande pandemi. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag, rabatterade träningskort och cykelförmån. Vi har rökfri arbetstid. När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem, i enlighet med GDPR. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!