LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kulturhuset Stadsteatern AB

Biträdande marknadschef

  • Övrigt

Stockholm

Marknadsavdelningens uppdrag är att optimera marknadsföring, försäljning och kommunikation av Kulturhuset Stadsteaterns varumärke och utbud i syfte att locka besökare och publik till våra verksamheter. Ansvar och kvalifikationer Just nu befinner sig marknadsavdelningen i en spännande utvecklingsfas med bland annat implementering av CRM-system och nytt biljettsystem, och vi söker nu en biträdande marknadschef som vill vara med på denna förändringsresa. Detta är en nyinrättad befattning och den biträdande marknadschefen kommer att ha personalansvar över tio medarbetare. Totalt består avdelningen av tjugofyra medarbetare. Du kommer att rapportera till marknadschef och tillsammans med denne utveckla, ta fram och implementera strategier och driva avdelningen framåt. Tillsammans med kommunikatörer och områdesansvariga för teateravdelning, kulturavdelning, samt område barn och unga, tar du även fram och implementerar övergripande kommunikationsstrategier och kommunikationsplaner för verksamhetens totala utbud. Din huvudsakliga uppgift blir att leda det dagliga arbetet med presschef, presskommunikatör, creative director, kommunikatörer, fotograf och grafiska formgivare, i tät dialog med produktionsledare. Du är den som lägger pusslet kring resursfördelningen på avdelningen, i nära samverkan med marknadschef och produktionsledare, och har mandat att prioritera mellan uppdragen. Du skapar förutsättningar för att medarbetarna ska lyckas genomföra sitt arbete inom ramen för det enskilda uppdraget. Du bör ha en akademisk marknads och kommunikationsutbildning eller motsvarande samt minst fem års chefserfarenhet med personalansvar- och budgetansvar inom en kommunikation- och marknadsavdelning i en större organisation. Du har lätt för att skapa goda samarbeten och tycker om att coacha dina medarbetare mot gemensamma mål. Dialog, kontinuerliga avstämningar, feedback och utvärderingar är dina främsta verktyg och nyckelfaktorer för ett framgångsrikt samarbete. För att lyckas i rollen har du en mycket god förmåga att prioritera och skapa strukturer vid många parallella uppdrag. Du bidrar till en god arbetsmiljö och kvalitet i arbetet genom att ha fokus på de processer, arbetssätt och ansvarsmatriser som finns inom avdelningen. Ett strukturerat arbetssätt med en förmåga att skapa lugn och arbetsro även i stressiga situationer är en självklarhet för dig. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Kulturhuset Stadsteatern vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Kulturhuset Stadsteatern tillämpar provanställning.

Kulturhuset Stadsteatern AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!