LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Enhetschef för Informations- och ärendehantering

  • Övrigt

Göteborg

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplexa. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. Förvaltningen för funktionsstöd söker dig med både mod och lust att vara med och skapa och utveckla en ny förvaltning. Som Sveriges andra största stad ser vi stora möjligheter att vara med och driva förutsättningar för delaktighet och tillgänglighet för alla. Här finns plats för innovativa ledare med god samarbetsförmåga och intresse att leda och utveckla verksamheter. Du kommer verka i sammanhang där helhetsperspektiv, engagemang och stort intresse för ledarskap efterfrågas. Förvaltningen består av ca 5000 medarbetare. Våra verksamheter består av myndighetsutövning inom LSS/So L samt insatser såsom boende, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, ledsagning etc. ARBETSUPPGIFTER Är det du som skapar en kvalitativ informations- och ärendehantering med oss? Den 4 januari startade vi upp vår verksamhet efter en av Göteborgs stads största omorganisationer på 30 år. Till enheten Informations- och ärendehantering söker vi dig som vill vara med att bygga upp effektiva och ändamålsenliga informations- och ärendehanteringsprocesser för dem vi är till för, utifrån gällande regler och riktlinjer. Har du mod och lust att vara med och skapa och utveckla den nya förvaltningen för funktionsstöd? Då kan det vara dig vi söker. Då förvaltningen är under uppbyggnad kommer du ha möjlighet att påverka och ta fram nya arbetssätt och rutiner. Du kommer ha nära kontakt med motsvarande funktioner i de andra nya socialförvaltningarna, då flera frågor är gemensamma. Enheten Informations- och ärendehantering ingår i avdelningen Stab, kommunikation och säkerhet, och ansvarar för frågor kopplat till nämnd, utskott, registratur, arkiv, informationssäkerhet och dataskyddsförordningsfrågor. Inom avdelningen finns även enheten Service, utvecklingsledare säkerhet och krisberedskap samt en kommunikationsenhet. Vi är drygt 30 personer inom avdelningen och avdelningschef ingår i förvaltningsledningen. Som enhetschef har du det operativa ansvaret för personal, ekonomi, verksamhet, resultat och arbetsmiljö inom din enhet. På enheten arbetar 12 kunniga medarbetare i olika funktioner utifrån arkivlag, offentlighet- och sekretesslagstiftning, informationssäkerhet och dataskyddsförordningen. På så sätt möter vi utmaningarna som digitaliseringen ställer på oss. I ditt uppdrag initierar och driver även utvecklingsfrågorna inom området i nära samarbete med övriga professioner, externa kontakter och förvaltningens chefer. Vem blir din chef? Avdelningschef Maria Berntsson. Linked In-profil: www.linkedin.com/in/mariaberntsson74 Som chef är jag engagerad, positiv och lyhörd och jag jobbar gärna med andra för att hitta de bästa lösningarna. Jag förväntar mig att du tar ansvar och samverkar med andra inom förvaltningen och staden, för att stötta chefer och medarbetare i frågorna som ligger inom enheten. Jag välkomnar dig som med mod och engagemang vill arbeta ihop med mig och dina kommande medarbetare, och bygga upp en informations- och ärendehantering med god kvalité i en helt ny förvaltning. Välkommen till oss, du är Göteborg! KVALIFIKATIONER Vi söker dig med adekvat högskoleutbildning inom det samhällsvetenskapliga-, statsvetenskapliga eller juridiska området. För uppdraget vill vi att du har dokumenterad längre chefserfarenhet inom politiskt styrd verksamhet där myndighetsutövning gentemot enskild ingått. Har du arbetat med informationssäkerhet och dataskyddsförordningen ser vi det som mycket positivt. Uppdraget kräver god IT-kunskap. Vi söker dig som är en kommunikativ ledare och som kan uttrycka dig och anpassa din kommunikation efter mottagaren. För att lyckas med det ser vi även att du behöver vara lyhörd för att förstå behoven hos de du möter. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation . Vidare är det viktigt att du är analytisk och har förmågan att se samband och dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information samt hitta kärnan i ett problem och komma fram till hållbara lösningar. Du är en person som kan omprioritera ditt arbete efter ändrade förutsättningar för att komma framåt i den takt det behövs. Målen blir för dig en konkret handling. Sist men inte minst söker vi en ledare som samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde och helhetssyn. Du har förmågan att anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Är det dig vi söker? Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT I den här rekryteringen har vi valt att använda oss av enkätfrågor istället för det personliga brevet. På så sätt hoppas vi få en effektivare och mer kompetensbaserad urvalsprocess där vi minskar risken för diskriminering. Blir du kallad på intervju får du möjlighet berätta mer om dig själv. Vår urvalsprocess består av flera steg för de kandidater som vi bedömer uppfyller tjänstens kravprofil där ett steg är att genomföra arbetspsykologisk test. De kandidater som är aktuella för att göra ett test kontaktar vi per mejl i samband med att ansökningstiden har gått ut. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-02-25
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!