LetsGig & Mecenat
Gigg från: Svenska Kraftnät

Svenska kraftnät söker en EU-samordnare/nätkodskoordinator operativ drift

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Sundbyberg

Vill du också arbeta i en utvecklande miljö för en samhällsviktig verksamhet? Vill du vara en viktig länk i att den operativa driften följer den europeiska lagstiftningen? Svenska kraftnät söker nu dig som vill arbeta som EU-samordnare/nätkodskoordinator inom operativ drift. Du kommer ha en central roll inom den operativa driften av transmissionsnätet när det gäller att implementera europeisk lagstiftning. Du bistår även organisationen när nya relevanta lagkrav beslutas. Om tjänsten Sverige ställer om till ett mer hållbart samhälle och kraftsystemet är en viktig del av det. Många av de betydande förändringarna genomförs med hjälp av europeisk lagstiftning. Du har en viktig roll att säkerställa att verksamheten anpassas till befintlig lagstiftning som möjliggör bland annat mer förnybar energi i kraftsystemet med bibehållen driftsäkerhet. Du är placerad på enheten Driftstyrning, som har en central roll på Driftavdelningen genom sitt övergripande ansvar för det nationella kontrollrummet, kontrollrummets vakthavande ingenjörer och samtliga utbildningsfrågor av kontrollrumspersonal. Tjänsten passar dig som trivs med komplexa tekniska frågeställningar då  av arbetsuppgifterna är kopplade till kraftsystemets funktion och kontrollrummets arbete, rutiner och processer. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Dina arbetsuppgifter Rollen som EU-samordnare/nätkodskoordinator inom operativ drift innebär att du planerar, följer upp och rapporterar hur lagkrav implementerats på Svenska kraftnät. Du säkerställer att Svenska kraftnät inkommer med, och kvalitetssäkrar, de dokument som krävs enligt den nätkod du har ansvar för. Rapportering sker till Svenska kraftnäts ledningsgrupper och organisationer både inom Sverige och internationellt. Du kommer att samarbeta med personer inom hela division System som bidrar med underlag till dokumenten. Du bistår avdelningens ledningsgrupp, chefer, övergripande koordinator för nätkoder och projektledare med kompetens i praktisk tillämpning av lagstiftning och kvalitetssäkring av dokument som ska skickas till myndigheter för godkännande. I arbetet ingår även framtagning av dokument för prioritering och tillvägagångssätt vid implementering av lagkrav. Arbetet kräver därför god analytisk förmåga, samarbetsförmåga och strategisk förmåga. Du kommer att delta i teamet för samtliga koordinatorer för andra nätkoder på Svenska kraftnät, teamet leds av en övergripande koordinator. Det kan även bli aktuellt att leda projektteam på avdelningen Drift. Projektens syfte är att utveckla och implementera de arbetsprocesser, rutiner och IT-verktyg som är nödvändiga för att uppfylla gällande europeisk lagstiftning. Din roll kommer att utvecklas i takt med både teknisk utveckling och ny lagstiftning på EU-området. Beroende på din bakgrund kan det även vara aktuellt att arbeta med andra driftrelaterade frågor, bland annat utveckling av kontrollrummets övriga processer. Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom kraftsystemförståelse och europeisk lagstiftning samt utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen. Din bakgrund Du har en högskoleexamen eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har mycket god skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på svenska och engelska. Vidare bör du ha erfarenhet av: • Arbete inom energibranschen • Projektledning • Arbete med avancerad teknisk eller juridisk text på både svenska och engelska Vi ser gärna att du har erfarenhet av EU-arbete/internationellt arbete, nätkoder eller annan europeisk lagstiftning. Det är även en fördel om du har arbetat med kvalitetsledningssystem, verksamhetsutveckling och har erfarenhet av myndighetsutövning. Dina personliga egenskaper Arbetet kräver god analytisk förmåga, samarbetsförmåga och strategisk förmåga. Som person är du en ”doer” och kan strukturera och prioritera arbetet för att upprätta en tydlig plan, som du också är med och verkställer. Du skapar och bibehåller ordning och reda, men trivs med en dynamisk och komplex verksamhet. Du är flexibel och kan snabbt skapa dig en förståelse av komplexa samband och hitta lösningar. Du är drivande och självgående i ditt arbete och kan samordna grupper på ett effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vill du veta mer? Kontakta gärna rekryterande chef Sara Jonsson, tel. nr. 010-475 81 71 alternativt HR-partner Eva Häger, tel. nr. 010-475 97 53. Fackliga representanter är Erik Böhlmark, SACO, tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg, ST, tel. 010-475 82 91. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se. Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 12 april 2021     Vårt erbjudande till dig På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Enligt Nyckeltalsinstitutets mätning Arbetsgivarindex är Svenska kraftnät elbranschens bästa arbetsgivare och arbetar utifrån ett personligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision "Säker elförsörjning för en hållbar samhällsutveckling". Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Svenska Kraftnät

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!