LetsGig & Mecenat
Gigg från: Luleå Tekniska Universitet

Doktorand i prospekteringsgeofysik

  • Skola & utbildning

Luleå

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vi rekryterar nu en doktorand till ett forskningsprojekt om geologisk modellering i Kiruna och Malmberget i samarbete med gruvföretaget LKAB. Ta chansen att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över. Ämnesbeskrivning Prospekteringsgeofysik är ett ämne baserat på fysikens lagar och metoder, vilket i kombination med geologisk information kan användas för att lokalisera naturresurser i form av mineralförekomster, kolväten och vatten. Forskningens tyngdpunkt är att utveckla geofysiska prospekteringsmetoder för mineralfyndigheter. Projektbeskrivning Syftet med doktorandprojektet är att producera geofysiska 3 D-modeller baserade på tillgängliga och nyförvärvade data och integrera dem med geologisk information. Projektet syftar till att kombinera alla tillgängliga och relevanta geologiska och geofysiska data i Kiruna och Malmberget-områdena i ”Common Earth Models” (CEM) i detalj och regionala skalor. CEM-konceptet är ett GIS-baserat verktyg för delning och visualisering av data, modeller och tolkningar. CEM är tvärvetenskaplig och en tolkande iterativ process. CEM utförs genom integration av strukturella data, geokemi, geofysik och petrofysik. Förutom denna nya doktorandtjänst inkluderar projektet en doktorand i malmgeologi som redan har anställts. Den primäre uppgiften för doktoranden inom geofysik är att behandla och modellera geofysiska data, men vi förväntar ett närt samarbete mellan de två forskningsämnena. Projektet genomförs tillsammans med gruvbolaget LKAB och flera geologer och geofysiker från LKAB kommer att vara involverade i projektet. Vi förväntar oss ett öppet samarbete och kommunikation om arbetets resultat med LKAB. Arbetsuppgifter Som doktorand förväntas du utföra både fältarbete och teoretiskt arbete inom dina forskningsstudier samt kommunicera dina resultat på nationella och internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Majoriteten av din arbetstid ägnas åt dina egna forskningsstudier. Du kommer att arbeta främst med geofysiska data men med fokus på integrering/utbyte med geologisk information från parallella malmgeologistudier (t ex fältarbete, borrkärnloggning och strukturanalys). 3 D geofysisk datamodellering/inversion är ett viktigt fokus område för denna doktorsexamen. Kandidaten kommer att arbeta med att utveckla och utvidga vårt MR3 Dmod mjukvara för modellering/inversion samt integrera detta med tillgänglig kommersiell programvara (GOCAD, etc.). Laborationer för bestämning av petrofysiska egenskaper ska utföras för att förbättra modelleringen. Dessutom har du möjlighet att prova lärarrollen. Som forskare arbetar du som en neutral part i många sammanhang, vilket ger en fantastisk möjlighet att vara delaktig i utmanande utvecklingsprojekt. Kompetens och erfarenhet Sökande måste ha utmärkta akademiska meriter och nyligen avslutat sin M. Sc eller motsvarande examen i geofysik, matematik, fysik, geologi eller annat relevant ämne. God förståelse för teori och numeriska metoder som används vid modellering och inversion krävs. Erfarenhet av mjukvaruutveckling (särskilt Matlab och Python) och hantering av stora datamängder är viktigt. Erfarenhet av inkludering av geologisk information i inversion och modellering av geofysiska data är en fördel. Geologisk och geofysisk modellering kommer att vara viktiga delar av studien och därför är erfarenhet från malmgeologi, strukturgeologi och geologisk 3 D-4 D-modellering med Go CAD, MOVE och/eller Leapfrog eller motsvarande en merit. Du förväntas arbeta i ett team och är öppen för att samarbeta med kollegor och externa partners. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav. För ytterligare information om specifik doktorandutbildning se, * Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet De flesta medarbetarna vid ämnet prospekteringsgeofysik är för närvarande män varför vi gärna ser kvinnor som sökande. Information Anställning som doktorand är tidsbegränsad på 4 år, undervisning och annan institutionstjänstgöring kan tillkomma upp till 20 % av heltid. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande professor Maxim Smirnov, 0920-49 3588, maxim.smirnov@ltu.se eller professor Thorkild Maack Rasmussen 0920-49 3413, thorkild.maack.rasmussen@ltu.se Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se Ansökan Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Referensnummer: 4199-2020 Sista ansökningsdag: 15 januari 2021

Luleå Tekniska Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!