LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kungliga Tekniska Högskolan

Professor i trådlösa system

  • Skola & utbildning

Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Ämnesområde Trådlös kommunikation. Ämnesbeskrivning Ämnet innefattar metoder för design och analys av trådlösa kommunikationssystem. Det sträcker sig från vågutbredningsmodeller, antennsystem och spektrumresurshantering till kommunikationsprotokoll och prestandaanalys av storskaliga mobila kommunikationssystem.  Arbetsuppgifter Arbetet består i att utveckla KTH:s forskning och undervisning inom ämnesområdet. I arbetet ingår att handleda doktorander och postdoktorer och etablera forskningssamarbeten både inom och utanför KTH. I arbetet ingår även att bedriva undervisning inom ämnen på grundläggande och avancerad nivå vid t.ex. inom kurser i trådlösa och mobila kommunikationssystem. Vidare ska personen samverka med industri och samhälle och i synnerhet bidra till utvecklingen av KTH:s strategiska industrisamverkan inom ämnesområdet. Professorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning. Behörighet Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som professor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.1. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.  Det är av högsta betydelse att den sökande har - vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, visad bland annat genom vetenskapliga resultat och publikationer i konferenser och tidskrifter av internationella högsta kvalitet. - en tydlig forskningsplan, omfattande internationella samarbeten, innefattande nydanande bidrag till strategisk utveckling inom ämnesområdet i Sverige. - erfarenhet, intresse för och insikter rörande pedagogisk utveckling och undervisning inom ämnesområdet. - förmåga att etablera och utveckla projekt och samarbeten inom forskning och utbildning. - skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår samverkan med det omgivande samhället samt att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet.  Det är av näst högsta betydelse att den sökande har - administrativ skicklighet. - samarbetsförmåga. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Ansökan Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen. Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).  Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem. För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf. Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kungliga Tekniska Högskolan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!