LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt i naturvetenskapens didaktik – med inriktning biologi

  • Skola & utbildning

Kalmar

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Fakulteten för hälso- och livsvetenskaps vision är att förstå, förklara och förbättra världen och samhället vi lever i utifrån ett hälso- och livsvetenskapligt perspektiv. Arbetet inom fakulteten utgår från Linnéuniversitetets fyra värdeord: nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta. Institutionen för biologi och miljö är en del av Fakulteten för hälso- och livsvetenskap. Fakulteten genomför lärarutbildning från förskola till ämneslärare, inklusive KPU-utbildning. Forskningsverksamheten inom denna tvärvetenskapliga institution omfattar områden som naturvetenskaplig didaktik, akvatisk ekologi, cell- och organismbiologi, evolutionsbiologi, mikrobiologi, miljövetenskap samt miljöteknik. Ämnesområde för befattningen: Naturvetenskaplig didaktik – med inriktning mot biologi Placeringsort tillsvidare: Kalmar Anställningens omfattning: 100%, tillsvidare Arbetsbeskrivning: Vi söker dig som vill vara med och utveckla och stärka undervisning och vetenskaplig bas inom naturvetenskapens didaktik, med inriktning mot biologi. Arbetsuppgifterna omfattar undervisning inom samtliga lärarutbildningens program, från förskola till gymnasieskola samt KPU. Dessutom ingår handledning av projekt och enskilda arbeten. I arbetsuppgifterna ingår administration kopplad till undervisning och kursansvar. Undervisningen bedrivs såväl på campus som distansbaserat. Undervisning kan även vara förlagd till campus Växjö. Behörighetskrav Behörig att anställas som adjunkt är den som avlagt minst magisterexamen, eller har motsvarande vetenskapliga kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För behörighet till denna anställning krävs dessutom: - lärarexamen och lärarlegitimation i för anställningen relevanta ämnen, - magisterexamen i biologi, - dokumenterad erfarenhet av forskning inom naturvetenskaplig didaktik med inriktning mot biologi, - visad pedagogisk skicklighet och administrativ förmåga, - dokumenterat god samarbetsförmåga och förmåga att arbeta i arbetslag, - dokumenterad erfarenhet av att arbeta med digitalt lärandestöd och lärplattformar, - förmåga att bidra till en god arbetsmiljö för kollegor och studenter, - samt god förmåga att undervisa på svenska.   Bedömningsgrunder Meriterande i övrigt: - goda ämneskunskaper i kemi, - samt dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola och /eller grundskola. Vi lägger stor vikt vid samarbets- och kommunikationsförmåga samt personlig lämplighet. Institutionen kommer att beakta de sökande som efter en helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.   Kontaktpersoner: Dekan Ian Nicholls, E-post: ian.nicholls@lnu.se, Prefekt Per-Eric Betzholtz, E-post: per-eric.betzholtz@lnu.se, HR-partner Leif Eriksson, E-post: leif.eriksson@lnu.se. Fackliga företrädare nås via universitetets växel på tfn: 0772- 28 80 00.

Linnéuniversitetet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-19
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!