LetsGig & Mecenat
Gigg från: Karlstads Universitet

Professor i sociologi

  • Skola & utbildning

Karlstad

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss Vill du vara med och vidareutveckla en spännande forskningsmiljö inom ämnet sociologi på en mångvetenskaplig institution? Beskrivning Sociologin vid Karlstads universitet erbjuder en medelstor och etablerad ämnes- och forskarutbildningsmiljö, där såväl utbildning som forskning har en tydlig sociologisk profil och ligger i sociologins framkant. Det finns stor närhet till kollegor inom det egna och andra ämnen och mycket goda förutsättningar för forskningssamarbeten över ämnesgränserna. Det finns stor öppenhet för nya initiativ inom utbildning och forskning. Ämnet sociologi ingår i en flerämnesinstitution tillsammans med socialt arbete, psykologi och genusvetenskap. Vi är ca 20 sociologer som arbetar med forskning och utbildning inom ämnet. Vi deltar i flera olika forskningsprojekt, nationella och internationella samarbeten och nätverk. Forskningen bedrivs i tre huvudsakliga inriktningar: 1. Makt och motstånd, 2. Personligt liv, emotioner och vardagens organisering, samt 3. Ålderssociologi. Inom ramen för dessa forskar vi även i t.ex. dödssociologi, genus, arbetsorganisationer och småföretagande.  Vi eftersträvar förstärkning och fördjupning av forskningen på ämnet samt att skapa stabilt goda förutsättningar för en dynamisk och kreativ forskningsmiljö i god kollegial anda. På institutionsnivå bedrivs även flervetenskapliga forskningsprojekt. Inom ämnet sociologi bedrivs undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Ämnet ansvarar för ett samhällsvetenskapligt kandidatprogram: Samhällsanalytikerprogrammet, samt ett masterprogram: Kritisk samhällsanalys. Vi har varje år omkring 230 helårsstuderande. Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna ingår egen forskning samt undervisning och handledning. Vi söker dig som är redo att ta uppdraget som ämnesföreträdare med övergripande ansvar för forskning och forskarutbildning, samt att företräda ämnets forskning på institutionen och fakulteten. Ämnesföreträdaren ansvarar också för att ämnets utbildning, forskning och samverkan utvecklas och håller en hög kvalitet. Som professor har du ansvar för att leda och utveckla forskningsverksamhet och miljö och vi ser därför gärna att du forskar inom något eller några av de inriktningar eller områden som finns representerade på ämnet. Du förväntas bidra till att utöka den externfinansierade forskningen på ämnet genom att aktivt söka externa forskningsmedel, samt utveckla rutiner för ansökningar och ansökningsskrivande. I arbetsuppgifterna ingår även att söka finansiering för doktorander. Du förväntas vidare dels utveckla samarbetet med det omgivande samhället, dels utveckla samarbetet med andra lärosäten inom och utom landet. För att bidra till en levande arbetsmiljö önskar vi att du aktivt deltar i det dagliga arbetet och gemenskapen. Behörighet Behörig att anställas som professor i sociologi är den som har doktorsexamen eller motsvarande i sociologi och har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas något av dessa språk kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa språkkunskaper. Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen. En professor ska dessutom ha genomförd handledar- och högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningarna saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra dem under de första två åren. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Högskoleförordningen 4 kap 3 § samt Karlstads universitets anställningsordning. Bedömningsgrunder Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet ges lika vikt under bedömningen.  Särskild vikt läggs vid att den sökande har god förmåga att i tal och skrift kommunicera på svenska och engelska.  Särskild vikt läggs vid att den sökande ska ha omvittnad god förmåga till samarbete, utpräglade akademiska ledaregenskaper och stor förmåga att bidra till en god forskningsmiljö. Stor vikt läggs vid administrativ skicklighet samt kännedom om det akademiska systemet för nordisk högre utbildning. I bedömningen av vetenskaplig skicklighet är visad god och aktuell förmåga att erhålla medel för forskningsfinansiering meriterande, såväl som erfarenhet av internationella uppdrag eller nationella och internationella nätverk. Meriterande är dessutom tidigare administrativ erfarenhet inom forskningsledning samt kompetens och erfarenhet av forskning inom någon av de inriktningar/områden som bedrivs på ämnet. Meriterande är även aktuell erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och att kommunicera forskning och utvecklingsarbete. Villkor Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi förutsätter att den som får anställningen kommer befinna sig på plats i vår miljö. Ansökan För mer information om ansökan gå in på; https://www.kau.se/jobba-hos-oss/jobb/lediga-anstallningar Sista ansökningsdag: 2021-05-09 Ange referens: REK 2021/24 Välkommen med din ansökan! HR Excellence in Research Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Karlstads Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-09
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!