LetsGig & Mecenat
Gigg från: Folke Bernadotteakademin

Handläggare till programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara vår nya kollega på FBA. Dina arbetsuppgifter Du kommer att arbeta i rollen som handläggare på programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation, du arbetar 100% inom ramen för den bilaterala strategin för Liberia. I dina arbetsuppgifter ansvarar du för att bidra till det övergripande målet i strategin vilket innebär att bidra till stärkta förutsättningar för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer, med fokus på rättsstatens principer i offentlig förvaltning. Du ansvarar för utveckling, planering, genomförande och uppföljning av programmets planerade insatser inom strategin. I ditt arbete bidrar du till stärkta förutsättningar för dialog mellan stat och civilsamhälle i Liberia och stärkt integrering av rättsstatens principer och professionell etik inom den liberianska förvaltningen. Du stödjer kapacitetsutvecklingen av en liberiansk myndighet inom rättsstatens principer och professionell etik och vidareutvecklar förutsättningarna för dialog mellan staten och civilsamhället inom de föreslagna insatserna. Du bidrar även till utvecklingen av en rapport om rättsstatsuppbyggnad i Liberia och genomför behovsanalyser för utökning och utveckling av insatser inom det tematiska området. Du upprätthåller och utvecklar relationer med relevanta partners och aktörer i Liberia inom det tematiska området och håller dig informerad kring den liberianska kontexten i relation till tjänstens tematiska område. Vidare bidrar du till gemensamma processer inom Liberiaprojektgruppen och programmet för rättsstatsuppbyggnad och valobservation. I rollen reser du regelbundet till Liberia. Din profil Kvalifikationer • Akademisk examen inom statsvetenskap, freds- och konfliktforskning, juridik/mänskliga rättigheter eller motsvarande, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, • Erfarenhet av att arbeta med god samhällsstyrning och reformer inom offentlig förvaltning, gärna med fokus på rättsstatens principer, • Erfarenhet av att arbeta med statsbyggnadsprocesser, processer för civilsamhällets deltagande i lokalt beslutsfattande och ansvarsutkrävande, • Erfarenhet av projektsamordning, • Erfarenhet av att arbeta med och/eller i Afrika, • Erfarenhet från arbete i en konfliktkontext, • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift. Meriterande • Erfarenhet av arbete med utbildningsverksamhet, rådgivning eller annan form av kapacitetsutveckling i internationella sammanhang, • Erfarenhet av dialog- och samverkansprocesser, • Erfarenhet av att arbeta med att sammanföra olika målgrupper med spänningar sinsemellan, • Erfarenhet av arbete i Liberia, • Erfarenhet av bilateralt eller multilateralt utvecklingssamarbete i konflikt- eller postkonfliktmiljöer, • Erfarenhet av arbete i annan svensk myndighet. Arbetet ställer stora krav på flexibilitet och förmåga att ta eget ansvar för att leverera enligt överenskommelse. Du är professionell, strategisk och resultatorienterad i din yrkesroll. Du är konsultativ och agerar rådgivande. Arbetet innehåller många personkontakter, och det är därför viktigt att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga. Du har en kulturell medvetenhet som innebär att du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra. Du har förmåga att hålla strukturerade anföranden och presentationer som är målgruppsanpassade samt har förmågan att använda olika pedagogiska metoder och verktyg på ett kreativt sätt. FBA strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter, ska kunna vidimeras vid referenstagning. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss. Du kommer att anställas som tjänsteperson i rollen som tematisk handläggare. Tjänsten är ett vikariat med start enligt överenskommelse till och med februari 2023 med eventuell möjlighet till förlängning, dock längst till och med februari 2024. Placeringsort är Stockholm. I arbetet ingår vissa resor inrikes och utrikes, även till högriskområden. Tjänsten är säkerhetsklassad, registerkontroll kommer att göras enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.   Ansök senast den 28 november 2021.   Vi undanber oss erbjudanden om annonserings - och rekryteringshjälp.   Rollens innehåll: Karin Carlesten, programchef +46 10-456 24 60 Allmänna och praktiska frågor: Carolina Lindelöf, HR verksamhetspartner +46 10-456 24 46 Facklig representant: Elisa Gyllin, Saco-s +46 10-456 23 91   Om oss Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare.

Folke Bernadotteakademin

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!