LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms Universitet

Doktorand i växtfysiologi

  • Övrigt

Stockholm

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. (Sista ansökningsdag: 2020-11-05.) Förlängd ansökningstid t.o.m.: 2021-01-15. Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) på Stockholms universitet har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati. Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. För närvarande arbetar cirka 140 personer på DEEP med de allra bästa metoderna i en internationell forskningsmiljö som kännetecknas av internationellt erkända forskare och en hög grad av professionalism. Institutionen för ekologi, miljö och botanik söker en doktorand för projektet Doktorandprojektet ”De första stegen mot pumpa med kvävefixerande rotknöl”. Projektet är kopplat till den långsiktiga forskningen som rör kvävefixerande rotknölsymbioser som bedrivs i Katharina Pawlowskis forskningsgrupp (www.su.se/english/profiles/kpawl-1.192435). Huvudspåret hos doktorandprojektet är att bestämma de gener som är relevanta för nodulation av medlemmar i Cucurbitales. Detta görs genom att jämföra inducering av rotknölar från Frankia-stammar på modellarter från släkten actinorhizal Cucurbitales, Datisca glomerata, med den som sker hos en annan actinorhizal släkt, Cucurbitales, Coriaria (Coriariaceae). Resultaten kan sedan testas på transgena håriga rötter hos squash. En större del av utbildningen kommer att utgöras av laboratorivt arbete (isolering av DNA och RNA från växter och bakterier, realtid RT-PCR, kloning, cytologiska analyser, vävnadsodling, hårig rottransformation med Agrobacterium rhizogenes) samt bioinformatik (transkriptommontering, fylogenetiska analyser). Behörighetskrav Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i växtfysiologi krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav 15 hp ska vara kurs i växtfysiologi och 30 hp ska vara självständigt arbete i växtfysiologi. Särskild behörighet har också den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag. Urval Bedömningsgrunder vid urval för antagning till utbildning på forskarnivå i växtfysiologi är förtrogenhet med ämnets teori och tillämpningar, ämneskunskaper och experimentell skicklighet med relevans för forskningsuppgiften, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, förtrogenhet med engelska, kreativitet, analytisk förmåga, initiativförmåga, självständighet och samarbetsförmåga. Grundläggande för utförande av detta doktorandprojekt är tidigare praktiska erfarenheter av växtmolekylärbiologi, medan erfarenheter av växtcytologi, biokemi och bioinformatik är meriterande. Anställningsvillkor Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas. Kontakt Ytterligare information lämnas av projektansvarige Katharina Pawlowski, tfn 08-16 37 72, katharina.pawlowski@su.se eller bitr. handledare Rachel Foster, tfn 08-16 12 07, rachel.foster@su.se. Fackliga företrädare Se den fullständiga annonsen. Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Vi rekommenderar att ansökan, med tillhörande dokument, skrivs på engelska. OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Stockholms Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!