LetsGig & Mecenat
Gigg från: BIGNEST AB

Inredningsdesigner

  • Kommunikation, media & design
  • Kultur & fritid

Sollentuna

BIGNEST AB är ett företag som jobbar med inredning och renovering. Vi tar uppdrag från såväl organisationer som privatpersoner. Vi designar, bygger och renoverar allt från badrum till kontorslokaler och butiker. Vi är med under hela processen, från idéer och skisser till färdiga projekt. I takt med att vi växer behöver vi dig som inredningsdesigner som kan hjälpa oss och våra kunder med inredningsritningar, färgsättning och materialval, belysningsplan, designförslag osv. Inom denna roll behöver du kunna jobba med olika ritningsprogram, men även andra program såsom Microsoft Office för att skapa presentationer och offert. Berätta gärna vilka program du jobbar med och skicka några bilder från dina tidigare jobb tillsammans med en kort beskrivning om varför din design ser ut som det gör. Skicka dina dokument till jobb@bignest.se i endast PDF format. Du bör ha ett stort intresse för att arbeta med inredning & design samt veta trender som påverkar heminredning, butiksdesign och kommunikation. Det är meriterande ifall du har kunskap om andra stilar som exempelvis Asiatisk, Marockansk eller Persisk inredning och arkitektur. Hos oss får du en deadline och kan planera dina tider själv. Detta förutsätter att du är självgående, ansvarstagande och är mål och resultatinriktad. Vi går igenom alla ansökningar löpande och om du är en av de kandidater som bäst matchar tjänstens kravprofil kontaktar vi dig för en kortare telefonintervju. --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- BIGNEST AB is a firm that specializes in refurbishment and interior design. We accept tasks from both businesses and individuals. Everything from bathrooms to office buildings and stores is designed, built, and renovated by us. From initial concepts to completed structures, we are involved at every stage. As we expand, we'll need you as an interior designer to assist us and our clients with interior drawings, color schemes, material selections, lighting plans, and design concepts etc. You must be able to work with a variety of drawing applications as well as other tools such as Microsoft Office to make presentations and quotations in this position. Please let us know the programs you use and provide us some examples of your prior work, as well as a brief explanation of why your design looks the way it does. Send your documents in PDF format only to jobb@bignest.se. You should be passionate about working in the field of interior design and design, and be aware of current trends in home decor, store design, and communication. Knowledge of different styles, such as Asian, Moroccan, or Persian interiors and architecture, is advantageous. You will be given a deadline and will be able to organize your own schedule with us. This presupposes that you are self-sufficient, responsible, and goal oriented. We continuously review all applications, and if you are one of the applicants who best meets the service's requirements profile, we will contact you for a brief phone interview.

BIGNEST AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-29
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!