LetsGig & Mecenat
Gigg från: Skellefteå kommun

Enhetschef hemtjänst

  • Övrigt

Skellefteå

Det händer mycket i Skellefteå. Här ska många fler människor leva och bo och just nu pågår arbetet för att möta utvecklingen. Inom socialkontorets vård- och omsorgsavdelning ger vi stöd till människor i hela Skellefteå, så att individen ska kunna leva livet bäst möjligt. Det handlar om allt från hemtjänst och vård-och omsorgsboenden till dagverksamhet för personer med demenssjukdomar samt stöd till deras anhöriga. Tillsammans utformar vi ett stöd som ökar möjligheterna till att alla ska kunna leva livet bäst möjligt med rätt omvårdnad. Vi söker nu två engagerade enhetschefer, en till Lövångers hemtjänst och en till Hemtjänst natt yttre som vill utveckla och driva verksamheten framåt tillsammans med chefskollegor och medarbetare. Hemtjänsten i Lövånger består av cirka 20 medarbetare, Hemtjänst natt yttre av ca 25 medarbetare. De utför vård och omsorgsinsatser för äldre i ordinärt boende. Som hemtjänstchef är du organisatoriskt underställd verksamhetschefen. ARBETSUPPGIFTER Arbetet innebär att leda och ansvara för eget område mot satta resultatmål, och att inom ramen för aktuell lagstiftning, säkerställa vård och omsorg för vårdtagarna, i rätt tid, med rätt kvalitet till rätt kostnad. Du har verksamhets-, personal- och ekonomiansvar. Inom hemtjänsten i Lövånger har du har ett nära samarbete med områdets samordnare och också med enhetschefen för boendet där. Inom Natt yttre, som består av hemtjänst natt i tätorterna utanför centrala Skellefteå, har du ett nära samarbete med nattsamordnare och enhetschefen natt för centrala Skellefteå. Som chef i vår verksamhet bidrar du till en kultur där vi arbetar med den individens fokus och stödjer denne för att leva livet bäst möjligt. Du driver arbetet framåt utifrån politiskt fattade beslut för att uppnå måluppfyllelse och du bidrar till verksamhetens utveckling. Som enhetschef i hemtjänsten ingår du i ett samarbetsområde tillsammans med övriga chefer i området där ni stöttar varandra mot gemensamma mål. Du har ett förstahandsansvar för egen verksamhet men ska även tillsammans med andra aktörer bidra till utveckling av hela verksamhetsområdet. Arbetet ska genomsyras av kommunens kultur som bygger på dialog. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som vill ta dig an ett viktigt uppdrag och som drivs av utmaningar. Du har ett tillitsbaserat ledarskap och har förmågan att stimulera, engagera och motivera medarbetare till förnyelse och utveckling. Detta uppnår du genom att vara ett gott föredöme, ge stöd och hantera konflikter samt att uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Det är naturligt för dig att jobba med ett coachande ledarskap samt en tro på individens egna förmågor. Du har högskoleexamen samt chefs- eller ledarerfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av vård och omsorgs arbete och har kunskap om vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation. I ditt arbete är du en lagspelare som kan ta egna beslut och initiativ när situationen så kräver. Du är professionell, skapar engagemang och medleder ansvarstagande medarbetare. Du är framsynt, kvalitetsmedveten och omvärldsorienterad. Mål, mandat och arbetsuppgifter ser du till är tydliga för dina medarbetare så att ni tillsammans effektivt når verksamhetens uppsatta mål. ÖVRIGT Socialkontorets medarbetare ger vård, omsorg och stöd till människor i hela Skellefteå. De kan vara äldre, människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller enskilda och familjer i behov av särskilt stöd under en period. Vår verksamhet finns runt om i hela kommunen och hos oss finns specialister inom flera områden inom vård, omsorg, kost, stöd och aktivering för funktionsnedsatta, missbruksvård, familjerådgivning och mycket mer. Med empati, kunskap och engagemang bidrar socialkontoret till att skapa ett Skellefteå där alla får plats. Läs mer om Skellefteå här: http://portal.skelleftea.se/ Kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare undanbeds.

Skellefteå kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-11-28
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!