LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mälarenergi AB

Mälarenergi söker Digital Analytiker

  • Sälj & marknadsföring

Västerås

Om arbetsplatsen Att arbeta nära och tillsammans med våra kunder är viktigt för oss på Mälarenergi. Vi söker därför en ny kollega som vill ansluta sig till oss och bidra med kompetens gällande digital analys. Att lyckas förmedla insikter baserat på data genererat av faktiska användare kommer vara avgörande i vår strävan mot nöjdare kunder och bättre kundupplevelse. Digital Marknadsföring är en enhet inom affärsområde Marknad och Försäljning. Med utgångspunkt från kundresan arbetar gruppen med att planera och genomföra datadrivna kampanjer, digital kunddialog, marknadsföring och försäljning. Vi verkar även för att tillgängliggöra och förenkla våra kunders digitala upplevelse. Vi arbetar tvärfunktionellt för att utveckla lösningar som ser till kundens behov och ger lönsamma affärer. Dina arbetsuppgifter Så här beskriver nuvarande analytiker uppdraget: "Jag arbetar i team där delar av arbetsuppgifterna är avvägning av strategisk händelsespårning för att optimera konvertering, analys och presentation av inkommande statistik (visuellt och muntligt). Att vara uppmärksam och fånga upp förändringar som sker i övriga team som kan påverka eller bör inkluderas i statistiken är en viktig del av arbetet samt att aktivt arbeta med datahygien och skapa en ren och pålitlig miljö för analys av statistik. Stor del av arbetet sker i Google-verktygen (GA, GTM, GDS)." Som digital analytiker bidrar du till en ökad förståelse och empati för våra kunder genom att analysera deras beteenden i en digital kontext. Med nyfikenhet och engagemang bidrar du med insikter som hjälper oss att fatta kloka beslut vilket bidrar till en optimerad digital försäljning samt en mer träffsäker och relevant kundkommunikation.  Genom ditt arbete och bidrag stärker du vår förmåga att fatta datadrivna beslut och genom att säkerställa mätbarhet och uppföljning får vi enkelt besked ifall våra insatser gett önskad effekt eller inte i vår strävan mot våra mål. En viktig del i ditt arbete är att på ett inspirerande sätt förmedla insikter för att öka kunskapen och förståelsen för kundernas beteende och hur det påverkar vår affär. Du arbetar med mätning, spårning, insamling, analys, rapportering och visualisering av (främst) digital data. Du arbetar även med trafikanskaffning och beteende on site, konverteringsoptimering och kampanjanalys och kommer ha stora möjligheter att påverka och sätta en best practice för oss på temat digital analys. Du har ett nära samarbete med kollegor i kundgränssnittet där vi naturligt delar med oss av våra kunskaper för att skapa värde. Din profil Du har en passion för kunddriven utveckling och förbättring, Du är nyfiken av att ta del av nya metoder och angreppssätt och det faller dig naturligt då du är nyfiken och ständigt vill lära nytt och utvecklas. Du motiveras av att förmedla insikter baserade på data på ett öppet, pedagogiskt och kommunikativt sätt. Du delar gärna med dig av din kunskap för att höja vår förmåga att arbeta datadrivet. Vi befinner oss på en lärande resa och du motiveras av att vara med att testa och utveckla för att hela tiden kontinuerligt förbättra. Du har relevant utbildning för tjänsten. Du har erfarenhet från uppföljning och analys gällande försäljning, trafik och konvertering samt kunskaper i Google Analytics, Data Studio och Google Tag Manager. Erfarenhet från BI verktyg är meriterande. Vi lägger även stor vikt vid ditt engagemang, din drivkraft i att lära dig nytt och att ständigt utvecklas tillsammans med oss. Du identifierar dig med våra värderingar, Vi vill Framåt, Vi är modiga och Vi bryr oss. Med syfte att underlätta för våra medarbetare att få ihop livspusslet så håller vi på och introducerar det vi kallar framtidens arbetsliv. Där vi ser möjligheten till ett mer flexibelt arbetsliv med förhoppningen att främja medarbetarnas hälsa och välbefinnande och samtidigt bidra till ökad produktivitet. Övrigt Mälarenergi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.  Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR. Läs mer: Karriär och utveckling hos Mälarenergi   Om Mälarenergi AB Vill du göra skillnad där du är? På Mälarenergi är vi över 700 medarbetare som hela tiden jobbar med att göra din och hundratusentals andra människors vardag i Mälardalen bättre. Ett arbete som bidrar till att göra närområdet, samhället – ja, till och med världen – lite bättre. Våra produkter och tjänster utgör grunden i flera viktiga samhällsfunktioner, som energi -, vatten – och bredbandslösningar. Dessutom säljer vi el till privat- och företagskunder i hela Sverige. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor.

Mälarenergi AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!