LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Förvaltningsansvarig IT, Stockholm

  • IT & programmering

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: ca. 1 år - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Uppdragsstart: Enl. ök. - Omfattning: 100% - OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Bakgrund Kunden söker en operativ licenshandläggare för att kunna bistå deras licensansvarig med det operativa licensarbetet såsom lägga beställningar förnya avtal samt implementera och hantera SAM funktionen. Syftet är att implementera och bygga upp SAM funktionen och kunna samla alla IT-licenser/avtal och få en samlad bild och kunna vara proaktiva med licensplaneringen. Uppdragsbeskrivning Kunden har ett behov av en licensadministratör som kan hjälpa med det dagliga arbetet såsom att lägga ordrar och behandla inkomna beställningar, förnya licenser som är på väg att löpa ut, förlänga licensavtal. Därtill hantera kommunikation mellan behovsägare, kravställare och leverantörer. Bistå vår licens och avtalsanvarige med att få en helhetsbild över samtliga licensierade programvaror och samtliga IT-avtal. Hur de används, samt den totala kostnaden för licenser och IT-avtal. Du kommer även att hjälpa till att implementera struktur och processer för alla våra IT-avtal. Arbetsuppgifter: - Vara med att bygga upp och underhålla SAM funktionen för alla programvaror samt säkerställa att alla licenser med tillhörande avtal blir registrerade - Införskaffning av nya samt förlängning av befintliga licenser - Följa upp nyttjandet av licenser och ev. underhåll och support - Arbeta med licensiering för tillverkare så som t ex. Microsoft, Oracle, med flera. - Vidareutveckla SAM-funktionen i samråd med Licensansvarig - Se över rutiner för hantering av licenser, anskaffning, omförhandling och avveckling - Stödja arbetet i och arbeta med avtalsförvaltning Säkerhetsprövning Säkerhetsprövning kommer att krävas med anledning av att personen kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Högskole-/universitetsutbildad inom IT/120 p/180 p eller motsvarande erfarenheter förvärvade på annat sätt - Minst 1 års arbetslivserfarenhet av kommunikation och samarbete med interna och externa leverantörer. - Minst 3 år arbetslivserfarenhet av inköp/processer relaterade till IT-licenser / SAM - Mycket god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska och engelska - Minst 2 år arbetslivserfarenhet med att ha arbetat med eller mot några av de stora programvaruleverantörerna såsom t ex. Microsoft, Oracle eller Adobe. Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav): - Minst 2 års erfarenhet av att arbeta med IT-avtal t.ex. rutiner, inköp, avtalsgranskning, omförhandling och avveckling - Erfarenhet av arbete/uppdrag inom offentlig sektor, eller motsvarande - Arbetslivserfarenhet inom IT- servicedesk - Relevant certifiering inom t.ex. ITIL, ISO/IEC 19770 eller IAITAM CSAM Annat Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav. - God samarbetsförmåga och initiativförmåga - Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning - Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation - Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende - Arbetar självständigt och målinriktat - Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter - Förmåga att samverka med flera grupperingar och kompetenser ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!