LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

IT strateg med intresse för ledning och styrning, Stockholm

  • IT & programmering

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: ca. 1 år - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Uppdragsstart: Enl. ök. - Omfattning: 100% - OBS! Det är väldigt viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Uppdragsbeskrivning Som verksamhetsutvecklare så arbetar du löpande med att förbättra styrningen och ledningen av IT. I det här uppdraget har du ett specifikt ansvar för att förvalta, koordinera, vidareutveckla och följa upp kundens IT förvaltningsstyrningsmodell. Arbetet innefattar även att arbeta med att förstärka förutsättningar för dessa processer genom en översyn av befintlig förvaltningsstyrningsmodell. Du förväntas att ta en ledande roll i arbetet med att följa upp och stödja arbetet hos kunden för att säkerställa kvalitet och efterlevnad. Förankring och utbildningsinsatser är en viktig del av dina arbetsuppgifter och du förväntas vara en pragmatisk förändringsledare som är duktig på att kommunicera. Du har mycket god förmåga att uttrycka sig skriftligt och muntligt på svenska Arbetsuppgifter: - Utveckla kundens förvaltningsmodell utifrån organisationens behov - Stötta och coacha förvaltningarna i förvaltningsstyrning och ledning - Etablera och vidareutveckla ett förvaltningskontor samt delta i förvaltningskontorets löpande operativa arbete - Säkerställa att förändringar ligger i linje med det IT-förbättringsarbete som genomförs över hela IT-divisionen, vilket innebär tätt samarbete med både linjeverksamhet och IT-förvaltning - Säkerställa att förvaltningsmodellen är rätt applicerad hos kunden och att den översyn som görs blir den rätta för Kunden framåt i tiden, relaterat till ITIL, PM3 samt agilt arbete och SAFe Säkerhetsprövning Säkerhetsprövning kommer att krävas med anledning av att personen kommer hantera hemliga uppgifter. För aktuellt uppdrag krävs säkerhetsskyddsavtal 2 med samt registerkontroll av aktuell konsult för uppdraget. Processen för upprättande av SUA-avtal beräknas ta ca 8 till 10 veckor men kan både ta längre och kortare tid. Om upprättandet av SUA-avtal och registerkontroll blir klar innan angiven tidplan för uppdragsstart ser Kunden gärna att konsulten påbörjar sitt uppdrag tidigare i överenskommelse med aktuell beställare från Kunden. Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Högskole/universitetsutbildning på minst 120p/180 hp eller motsvarande utbildning eller arbetslivserfarenhet - Minst 8 års arbetslivserfarenhet av att driva införande av it-processer/styrformer för förvaltning av it-stöd - Minst 5 års erfarenhet av processimplementation i organisationer som arbetar enligt pm3 - Minst 2 uppdrag eller motsvarande arbetslivserfarenhet där konsulten varit ansvarig för implementering av IT-förvaltningsstyrning i en IT-organisation - Minst 3 års erfarenhet av arbete som förvaltningsledare eller motsvarande - Minst 5 års erfarenhet av att arbeta som projektledare - Minst grundkurs i pm3 förvaltningsstyrning - Certifierad inom SAFE 4.6 eller högre - Minst 2 års arbetslivserfarenhet av agila arbetsmetoder inom IT Meriterande kompetenser och erfarenhet (börkrav): - Haft rollen som kvalitetsansvarig för en IT-organisation - Arbetslivserfarenhet av elmarknaden och eller kraftsystem - Meriterande med erfarenhet av att arbeta på statlig myndighet - Ha drivit flertalet tjänsteorienteringar för IT-organisationer Annat Nedanstående personliga egenskaper säkerställs via referenser och vid eventuell intervju. Kunden förbehåller sig rätten att kontakta egna relevanta referenser (än de som leverantören själv angivit) för att säkerställa uppfyllande av krav. - God samarbetsförmåga och initiativförmåga - Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning - Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation - Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende - Arbetar självständigt och målinriktat - Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter - Förmåga att arbeta i grupp ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!