LetsGig & Mecenat
Gigg från: Trim tab AB

Handledare & matchare, Stöd och matchning / Stockholm

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Stockholm

Om oss på Trim Tab Trim Tab är den minsta komponenten i rodret på båtar och flygplan. Det är den första lilla rörelsen som får hela fartyget att ändra kurs. Trim Tab föddes utifrån en idé om att vi kan bli mycket bättre på att skapa en inkluderande arbetsmarknad, och en ansvarstagande, social, gemenskap. Det är vad vi bygger vårt företag på, där möten, innovation, prestigelöshet och viljan att synliggöra resurser på bästa sätt tillsammans skapar stora rörelser i vår omvärld. Vi ser oss själva som den fjärde sektorn, den som står i mitten med beröringspunkt till individ, näringsliv och myndighet. Vår uppgift är att skapa en kreativ mötesplats, där jobb skapas. En konstellation, med stor erfarenhet av matchningsprojekt, ville utveckla branschen med innovativa, hållbara lösningar, där individuell kompetens står i fokus. Dina arbetsuppgifter: Du kommer arbeta hos oss som handledare i tjänsten Stöd och matchning, det innebär att du vägleder och coachar arbetssökande till arbete eller studier. Du planerar och håller i aktiviteter både enskilt och i grupp. Administrativt arbete i Workbuster och Arbetsförmedlingens webbstöd för kompletterande aktörer ingår. Som person brinner du för att se andras behov för att planera och vägleda dem ut på arbetsmarknaden. Du har lätt att skapa kontakt med andra och trivs att arbeta resultatinriktat, säljande och effektivt med hög kvalitet. Meriterande: • Studie- och yrkesvägledarexamen • Du kan flera språk • Arbetsgivarnätverk Krav: För att kunna arbeta handledare i tjänsten stöd och matchning behöver du uppfylla något av de kravspecifikationerna som finns. Vi kommer innan anställningens start att be dig visa upp intyg som styrker dessa. Generella kompetenskrav: • Förmåga att kommunicera tydligt på svenska i tal och skrift. • Mycket goda kunskaper i att använda datorbaserade ordbehandlings- och presentationsprogram, e-post och internet. • Goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska A på gymnasienivå Du behöver också uppfylla något av dessa två alternativ. Vid ansökan ange vilket av alternativen som du tillhör. Alternativ 1 - Krav på handledarens kompetens - kvalificering via tjänstespecifik utbildning med generell arbetslivserfarenhet : Utbildning: • Minst 120 hp (80 enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena: • Arbetsliv • Organisation och personalarbete • Studie- och yrkesvägledning • Företagsekonomi • Arbetslivspsykologi • Beteendevetenskap • Arbetsterapeut • Socionomutbildning Huvudinriktningen på din utbildning måste vara inom något av dessa områden, alternativt huvuddelen av utbildningen. Arbetslivserfarenhet: • Två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid under de senaste 5 åren. • Deltidsarbete kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under två år. Alternativ 2 - Krav på handledarens kompetens - kvalificering via generell utbildning och tjänstespecifik arbetslivserfarenhet: Utbildning: • Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå. Arbetslivserfarenhet: • Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i något eller några av följande yrken eller arbetsuppgifter: • • Arbetsledning med personalansvar • • Rekrytering • • Omställningsarbete för arbetssökande • • Studie- och yrkesvägledning • • Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration) • • Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor • • Arbete med social- och gruppsykologi • • Karriärvägledning För att uppfylla kraven skall du ha erhållit arbetslivserfarenheten under den senaste fem åren. Deltid kan godkännas om arbetstiden sammanräknat under de senaste fem åren motsvarar heltid under tre år.

Trim tab AB

Villkor

  • Antal platser: 5
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!