LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mittuniversitetet

Doktorand i omvårdnad

  • Skola & utbildning

Sundsvall

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen. Fakulteten för humanvetenskap Institutionen för omvårdnad bedriver utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå samt forskning inom omvårdnad. Institutionen utbildar sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Institutionen för omvårdnad har en forskarutbildningsmiljö med omvårdnad som forskarutbildningsämne. Mittuniversitetet söker nu en doktorand i omvårdnad till forskningsprojekt med inriktning barn och ungdomar och att leva med långvarig sjukdom. Behörighet 7 kap 39 § Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: - avlagt en examen på avancerad nivå, - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl. (SFS 2010:1064) För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i ämnet eller ett närliggande ämne eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Sökande skall vara legitimerad sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad. Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen inriktning barn och ungdomar. Bedömningsgrund Vi kommer att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen: - God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. - Dokumenterad god samarbetsförmåga och förmåga att skapa relationer och nätverk. - God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska. - God förmåga att planera och organisera arbetet. - God förmåga att hantera krav och motgångar. Handläggning Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 5 kap. Anställning: Anställningens omfattning är 100 %, varav 80 % av arbetstiden skall användas för forskarstudier och 20 % av arbetstiden till undervisning eller administrativt arbete vid institutionen under en period av 5 år. Tillträde: 1 oktober eller efter överenskommelse. Anställningsort: Östersund eller Sundsvall Information För närmare upplysningar om den utlysta tjänsten, kontakta: Malin Rising Holmström, ämnesansvarig för omvårdnad och docent, telefon 010-142 84 23 mailto:malin.rising-holmstrom@miun.se eller Marie Häggström, prefekt och docent, telefon 010-142 86 69 mailto:marie.haggstrom@miun.se Ansökan Till din ansökan ska följande dokument bifogas: - Personligt brev - CV - Intyg/betyg och övriga styrkta merithandlingar du som sökande vill åberopa - Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen i relation till den utlysta tjänsten och förväntningar på forskarutbildningen - Examensarbete Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast  20-07-31. https://miun.varbi.com/se/what:job/job ID:328534/ Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Inför rekryteringsarbetet har Mittuniversitetet tagit ställning till konsultstöd, rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Mittuniversitetet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-07-31
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!