LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs Universitet

Doktorand i klimatologi

  • Skola & utbildning

Göteborg

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid. Institutionen för geovetenskaper har runt 75 anställda, varav 14 doktorander. Vi har kandidat- och mastersprogram i geovetenskaper och geografi samt forskarutbildning med flera geovetenskapliga inriktningar. Våra starka forskningsområden är klimatologi, ekosystemvetenskap, petrologi/geokemi och tillämpad geovetenskap. Institutionens strategi lägger tonvikt på vidare utveckling av geosystemvetenskap. Mer information finns på vår hemsida: https://www.gu.se/geovetenskaper Universitetsgemensam information om vad det innebär att vara doktorand vid Göteborgs universitet kan du finna på universitetets doktorandsidor. https://medarbetarportalen.gu.se/doktorand/ Arbetsuppgifter  Regional Climate Group (RCG: http://rcg.gvc.gu.se) är en del av Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet. RCG studerar klimat på regional till global skala baserat på instrumentdata, global och regional klimatmodellering och paleoklimatproxy-data. RCG har en unik profil inom det svenska klimatforskningssamfundet och ett internationellt rykte inom områdena regional klimatanalys och modellering. RCG deltar aktivt i det nationella strategiska forskningsprogrammet MERGE (Mod Elling the Regional and Global Earth system) och det internationella forskningsprogrammet TPE (Third Pole Environment). För att upprätthålla framgången inom forskningen om klimatförändringar i allmänhet och för att förbättra våra studier om vind nära ytan, söker RCG en doktorand att delta i ett pågående forskningsprojekt om globala marknära vindförändringar med fokus på Sverige. Syftet med det planerade doktorandprojektet är att utforska den relativa betydelsen av externa drivningar och intern variabilitet för förändringar i vindhastighet nära jordytan under de senaste decennierna. Med detta övergripande syfte definieras tre specifika mål för att få nya insikter om externt påtvingade och internt genererade variationer i vindhastigheten: • Att skapa vinddata i rutnät och använda dem för att upptäcka förändringar och variationer i vinden under de senaste decennierna • att utvärdera prestandan hos toppmoderna klimatmodeller för att simulera den historiska förändringen och variabiliteten i vind • att tillskriva den identifierade förändringen och variabiliteten till interna och externa faktorer. Kvalifikationer  Sökande ska ha en universitetsexamen på avancerad nivå inom meteorologi, klimatologi eller andra närliggande områden. En masterexamen i meteorologi eller atmosfäriska vetenskaper är att föredra. Grundläggande kunskaper i klimatvetenskap är ett krav, liksom tidigare erfarenheter av programmering, statistisk dataanalys och databearbetning, i synnerhet från klimatmodeller. Specifikt krävs erfarenheter och färdigheter med Net CDF, CDO, Python eller R. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska förväntas. Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas vid urvalet bland sökande: • Behörighet från grundutbildning • Kvalifikationer för avancerad utbildning om de särskilda kraven • Tidigare studiers relevans för de planerade forskarstudierna • Bedömning av den sökandes förmåga att dra nytta av forskningsstudier • Den sökandes förmåga att arbeta i en forskargrupp Anställning  Anställningsform: Tillfällig anställning, HF 5 kap 7§ Doktorandanställning Omfattning: heltid Plats: Institutionen för geovetenskaper, Göteborg Första anställningsdag: Enligt överenskommelse, dock senast den 1 augusti 2022 Regler för anställning av doktorander finns i SFS 1998:80. Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den som antas till doktorand ska i första hand ägna sig åt sina studier. De får dock arbeta i begränsad omfattning med utbildningsuppgifter, forskning och administration enligt föreskrifterna. Det första förordnandet får gälla för högst ett år. Ett förordnande får förlängas för högst två år åt gången. Den sammanlagda anställningstiden får inte överstiga den tid som motsvarar heltidsstudier på forskarnivå under fyra år. Löner för doktorander regleras av ett lokalt avtal vid universitetet. Kontaktuppgifter för anställningen  Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta: Prof. Deliang Chen 031-786 4813 deliang@gvc.gu.se  Fackliga organisationer  Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande  Ansökan  För att söka en anställning vid Göteborgs universitet måste du registrera ett konto i vårt rekryteringssystem. Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.  Tillsammans med ansökan bifogas intyg, CV, en (1) kopia av examensarbetet och rekommendationsbrev (max 2). Ansökan ska vara inkommen senast: 2022-05-16 Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Göteborgs Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-05-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!