LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

Socialsekreterare till barn- och ungdomsenheter

  • Vård & assistans

Uppsala

Utredningsenhet Bo U myndighet Pandemin förstärker befintlig utsatthet hos barn och ungdomar i familjer med våld, missbruk eller annan problematik. Det finns en oro för hur ökad isolering och minskat stöd leder till negativ påverkan och vi har behövt hitta nya arbetssätt för att hjälpa och stötta utsatta barn och familjer. Är du utbildad socionom och intresserad av ett arbete där du gör skillnad på riktigt? Välkommen med din ansökan! På socialförvaltningen i Uppsala finns myndighetsutövning och insatser under samma tak och vi har en stor bredd av verksamheter i egen regi, till exempel HVB-hem, familjeenheter, öppenvård och en mängd behandlingsinriktningar. Med hjälp av en samordningsfunktion mellan myndighet och insatser hittar vi snabbt rätt hjälp för varje individ och höjer effektiviteten i det sociala arbetet. Vi satsar på kompetensutveckling, flexibel arbetstid och flera karriärvägar för våra socialsekreterare. Ditt uppdrag Som socialsekreterare kommer du att träffa barn, ungdomar och deras familjer och utreda behov av insatser utifrån socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. I arbetet ingår också att fatta beslut om och följa upp öppna insatser och placeringar i familjehem eller HVB. Det är ett händelsestyrt och omväxlande arbete som innebär samtal och hembesök såväl som dokumentation och att skriva utredningar. Vi arbetar enligt BBIC och Signs of Safety i nära samverkan med barnet och övriga parter. Vårt arbete vilar på en systemisk modell där familj- och nätverksarbete är viktiga delar för barnets utveckling. På varje enhet arbetar ungefär 8 socialsekreterare, en enhetschef och två specialisthandläggare. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor vilket ger ett värdefullt utbyte och yrkesmässig personlig utveckling. Våra enheter ligger centralt på Hamnesplanaden med några minuters gångavstånd från Uppsalas resecentrum. Din bakgrund Vi söker dig som har socionomexamen och gärna tidigare erfarenhet av socialt arbete eller utredningsarbete inom barn och ungdom. Om du har utbildning eller erfarenhet inom BBIC och Signs of Safety ser vi det som meriterande. Det är viktigt att du har vana vid olika datorprogram och system samt B-körkort. Du är bra på att sätta dig in i och förstå andras perspektiv och situation. Du lyssnar, kommunicerar och vägleder andra på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare är du en person som är lugn och samlad i situationer som kräver det och fokuserar på rätt saker. Du har också god samarbetsförmåga och trivs med att organisera, planera och skapa struktur i ditt arbete. Upplysningar Då vi utlyser flera tjänster kommer vi att kalla till intervjuer under ansökningstiden så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Om du har frågor om tjänsten eller enheterna är du välkommen att kontakta: Leonardo Lamartine, enhetschef, 018-727 49 47 Per Karlström, enhetschef, 018-727 55 67 Sandra Thorngren, enhetschef, 018-727 99 05 Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR - Maria Persson, 018-727 24 24 Vision - Sofia Venemalm, 018-727 12 13 Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 23 04 eller 018-727 67 03 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Systemledning, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Inom socialförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 4
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!