LetsGig & Mecenat
Gigg från: Linnéuniversitetet

Universitetsadjunkt i polisiärt arbete

  • Skola & utbildning

Växjö

Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Vid fakulteten för samhällsvetenskap finns sju institutioner, däribland Institutionen för polisiärt arbete där bland annat Polisprogrammet bedrivs. Denna anställning är placerad vid Institutionen för polisiärt arbete som finns på campus Växjö. Institutionen för polisiärt arbete har sex verksamhetsgrenar: polisiär grundutbildning, polisiär vidareutbildning, externa uppdrag, anslagsutbildning, forskning och utveckling samt internationalisering. Polisprogrammet och huvuddelen av fort- och vidareutbildningarna ges på uppdrag av Polismyndigheten. Institutionen har två huvudområden på grundläggande nivå, Polisiärt arbete och Kriminologi. Vid Institutionen för polisiärt arbete arbetar både universitets- och polisanställda, sammanlagt cirka 80 medarbetare. Under våren 2021 är ungefär 750 studenter registrerade på polisprogrammet och ytterligare ca 800 på fort- och vidareutbildningar. Undervisning bedrivs både på campus och på distans. Institutionen har, sedan januari 2019 ett eget forskningscentrum, Centrum för forskning och utveckling i Polisiärt arbete (CPU). Kriminologi är ett nytt huvudområde för institutionen och de första kurserna startar höstterminen 2021. Institutionen ansvarar också för några av polisregionernas lokala trygghetsundersökningar. Ämnesområde för befattningen: Polisiärt arbete vilket i denna utlysning kan omfatta bakgrund inom kriminologi, sociologi, socialt arbete, idrottsvetenskap, statsvetenskap, juridik eller pedagogik. Placeringsort tillsvidare: Växjö Anställningens omfattning: Tidsbegränsad anställning under 12 månader 100 %. Tillträde efter överenskommelse. Arbetsbeskrivning Arbetsuppgifterna består av undervisning, kursutveckling och handledning inom Institutionens olika utbildningar, huvudsakligen Polisprogrammet samt uppdrag som forskningsassistent. Kompetensutveckling om minst 10% ingår och fördelas mellan det undervisande och det forskande uppdraget. Behörighetskrav Behörig att anställas som adjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt som lägst magisterexamen inom ett ämne med relevans för anställningen eller har motsvarade kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Enligt Linnéuniversitetets anställningsordning gäller att den pedagogiska skickligheten ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination. För att vara behörig till denna tjänst krävs en god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. Bedömningsgrunder Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förväntade förmåga att fylla relevanta undervisningsbehov på institutionen och förväntad förmåga att fungera i rollen som forskningsassistent och den pedagogiska färdigheten. Särskilt meriterande är: Utbildning till och erfarenheter från professioner relevanta för institutionens forskning och utbildning. Högskolepedagogisk utbildning, liksom dokumenterad undervisningserfarenhet. Dokumenterad erfarenhet av utredningsarbete inom det polisiära eller sociala ämnesområdet. God kommunikations- och samarbetsförmåga värderas högt. Övriga bedömningsgrunder framgår av Linnéuniversitetets anställningsordning: Anställningsordning för lärare - Linnéuniversitetet - Lnu.se Institutionen och ämnet eftersträvar en jämn könsfördelning bland de anställda och ser därför gärna kvinnliga sökande till tjänsten.  Kontaktpersoner: Prefekt Ola Kronkvist 0706-188 232 HR-partner Ulrika Petersson 0480-446996 Fackliga företrädare nås via universitetets växel. Välkommen med din ansökan senast den 5 maj, 2021. Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer - Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

Linnéuniversitetet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!