LetsGig & Mecenat
Gigg från: Växjö kommun

Lärare i åk 1-3 till Sandsbro Skola

  • Skola & utbildning

Växjö

Välkommen till utbildningsförvaltningen! Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka 18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar. Läs mer om vad som händer i våra skolor/förskolor på pedagog.vaxjo.se. Sandsbro skola som är en f-6 skola med tre paralleller där ca 460 elever går hittar du i Sandsbro cirka 5 kilometer norr om Växjö centrum. Här arbetar vi nära natur och miljö och vi har Toftasjön alldeles om knuten. Med gångavstånd tar man sig även till Helgasjön och till en fantastisk miljö i Fyllerydsskogen med dess naturreservat och vackra promenadstråk. Vi har en stor skolgård med både skog och öppna ytor där eleverna har såväl fri lek som planerade utomhusaktiviteter. Detta ger oss möjlighet att arbete med undervisningen både olika miljöer inomhus och utomhus. Sandsbro skola är en relationsbyggande skola där vi arbetar med att skapa trygghet och trivsel genom närvarande pedagoger. De ska tillsammans med eleverna utveckla och ansvara för att skolan är en plats där man synliggörs, utmanas och lyckas utifrån varje individs särskilda förutsättningar och förmågor. Sandsbro skola bygger på ett organisatoriskt lärande där en pedagogisk, digital, social och fysiskt tillgänglig lärmiljö genomsyrar arbetet i skolan. Tillsammans utvecklar och utmanar vi elevernas kreativitet och nyfikenhet på teknisk utveckling, hållbarhet och kommunikation med värdeskapande pedagogik. Som medarbetare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever. ARBETSUPPGIFTER Som legitimerad lärare ansvarar du för undervisning utifrån aktuella styrdokument och främjar elevers lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. I samarbete med hemmet främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål (kap 3 §2 skollagen). Vi söker en klasslärare med mentorsansvar för undervisning i årskurs 1-3. Du ingår i ett arbetslag men också i vad vi kallar det operativa teamet som består av årskursens mentorer som tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Såväl nyutexaminerade som nyanställda har en mentor på skolan som stöttar och vägleder utifrån de behov som finns. Vi arbetar kollegialt och teamkänslan är viktig då vi tror starkt på att det är tillsammans som vi uppnår de bästa resultaten. På skolan arbetar vi för att bedriva skolutveckling med sikte på hög kvalité på undervisningen som skapar goda förutsättningar för våra elever nu och i framtiden KVALIFIKATIONER Vi söker i första hand dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i årskurs 1-3. Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och är en tydlig ledare som arbetar strukturerat utifrån gällande styrdokument och ett professionellt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas, dokumenterar deras resultat och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt om hur inlärningen fortskrider. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten. Förmågor som är vi anser viktiga är: • God samarbets- och kommunikationsförmåga • God förmåga till relationsskapande och ett positivt bemötande. • Salutogen och holistisk elevsyn • Förmåga att anpassa undervisningen så att alla elever utvecklas och når goda resultat. Inkluderande synsätt och förmåga att se hur den enskilde elevens behov bäst ska tillgodoses. Skapar god studiero i dina undervisningsgrupper för att nå hög måluppfyllelse. • Tydlig ledare i klassrummet. • Adekvat digital kompetens • Förmåga att utforma en verksamhet som är lustfylld och varierad. • Se elevers olikheter och anpassa miljöer utifrån deras behov. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. ÖVRIGT Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet. Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se). Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3). För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet. Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser.

Växjö kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!