LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Specialistläkare barn- och ungdomsmedicin

  • Vård & assistans

Gotland

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet. Verksamhetsområdet barn- och ungdomsmedicin består av mottagning, avdelning och dagvård. Här diagnosticeras och behandlas barn och ungdomar mellan 0-18 år. Vi ansvarar för barnen på BB, för läkarkontrollerna på BVC och bidrar med läkarinsats på Barnahus. Verksamheten tar del av läkarinsatser på habiliteringen och samarbetar även med BUP, skola och socialtjänsten samt övriga verksamheter på sjukhuset. Verksamheten har jour dygnet runt. På kliniken arbetar tio specialister och två ST-läkare. En av våra specialister går i pension och vi har därför behov av ytterligare en specialist. ARBETSUPPGIFTER Som specialistläkare kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inklusive jourtjänstgöring, inom barn- och ungdomsmedicin. Tillsammans med kollegor förväntas du bidra till klinikens kompetens- och verksamhetsutveckling. Ö-läget kräver stor bredd på verksamheten liksom jour dygnet runt. Hos oss har vi korta beslutsvägar och ett klimat som underlättar samarbete kring patienterna över specialitetsgränserna. Ett flertal ST-läkare får sin utbildning här och i arbetet ingår handledning av ST-läkare och kandidater. Erfarenhetsutbyte med Karolinska Universitetssjukhuset ger även möjlighet till kompetensutveckling. KVALIFIKATIONER Vi ser att du som söker är specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin. Ett helhetsperspektiv och ett aktivt kunskapssökande samt intresse för samarbete med andra yrkesgrupper är viktiga förutsättningar för arbetet. Vi söker dig som vill utveckla din specialistkunskap och motiveras av att vara en kunskapsresurs för andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön. Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/ På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-06-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!