LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kungliga Tekniska Högskolan

Postdoktor inom datadriven miljöbedömning för land- och flygtransport

  • Övrigt

Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Arbetsuppgifter Som en del av ett sektorsövergripande initiativ tillkännager avdelningen för Teknisk mekanik en Postdoc-position inom de tematiska områdena transport och framtida rörlighet inom ämnet datadriven bedömning av miljöpåverkan för land- och lufttransporter. Transporters miljökonsekvenser är av ökande betydelse för hållbar utveckling på grund av en växande efterfrågan på passagerares och gods rörlighet. De två främsta externa miljöbidragen till försämrad hälsa i Västeuropa är utsläpp av luftföroreningar och buller så att modellera dessa är nyckeln till framtiden för hållbara städer. Detta projekt syftar till att stödja hållbara transportsystem för smarta städer genom att utveckla ett tvärvetenskapligt verktyg för bedömning av den kumulativa miljöpåverkan av buller och föroreningar från land- och lufttransporter. Genom att kombinera effekterna av buller och utsläpp av luftföroreningar från ett multimodalt transportsystemperspektiv kommer detta arbete att möjliggöra en förfinad bedömning av de viktigaste miljöfaktorerna, vilket kan leda till att utforma optimala begränsningsstrategier för att möta de motstridiga krav som finns på ett hållbart transportsystem, såsom förbättrad trafikeffektivitet jämfört med minskade utsläpp. Projektarbetet bidrar till att öka kunskapen om den påbörjade omvandlingen mot ett elektrifierat transportsystem. Implementeringen av det utvecklade verktyget kommer att baseras på djupinlärningstekniker för att rekonstruera täta data från glesa mätningar och för att utveckla innovativa metoder för hållbar utveckling. Forskaren kommer att genomföra numeriska simuleringar för att karakterisera utsläpp och akustiska data och kommer att ansvara för att utveckla de olika djupinlärningsverktygen och modellerna för föroreningar från land- och lufttransporter för en kombinerad miljöbedömning. Mätbaserad input kommer också att användas från områden nära Arlanda flygplats. Detta är ett tvärvetenskapligt projekt där forskaren kommer att samarbeta nära med djuplärande experter inom Swedish e-Science Research Center (Se RC), experter inom akustik och hållbar luftfart från KTH Center for Sustainable Aviation (CSA). Denna position är en av åtta postdoc-positioner inom de tematiska områdena Biomekanik, Hälsa och bioteknik, Avancerat material och strukturer, Energi, Transport och framtida rörlighet, och Avancerad databehandling och maskininlärning. Vad som ingår i en postdoktortjänst kan du läsa mer om i https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581.1561700541!/Anställningsordning vid KTH.pdf samt på https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-tidsbegransad-anstallning-for-adjungerad-larare2/ Vi erbjuder - En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid - Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö - Arbete i Stockholm med närhet till naturen. - Du kommer att bli en del av ett tvärvetenskapligt forskargrupp med stor erfarenhet av numeriska simuleringar, maskininlärning och hållbarhet. https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050 Kvalifikationer Krav - Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen, inom maskinteknik eller rymdteknik eller teknisk fysik eller datavetenskap med inriktning mot vetenskapliga beräkningar, beräkningsmetoder och/eller tillämpad matematik, som bedöms motsvara en doktorsexamen, och som har avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång (med vissa undantag för särskilda skäl såsom perioder av sjuk- eller föräldraledighet, vänlige ange om sådant skäl föreligger i ditt CV). Meriterande - Vetenskaplig skicklighet. - Pedagogisk förmåga - Vetenskapliga färdigheter, inklusive utmärkta programmeringskunskaper i en HPC-miljö. - Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskilt fokus på jämställdhet. - Utmärkta engelska kommunikationsförmåga, både skriftliga och muntliga. Förutom de traditionella akademiska meriterna betraktas ett relevant examensarbete, internationell erfarenhet och språkkunskaper som fördelaktiga kvalifikationer. Sökande måste ha förmågan att arbeta självständigt och utföra kritisk analys samt ha god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Om anställningen Anställningen gäller tillsvidare dock längst två år. En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning med huvudinriktning mot forskning avsedd som ett första karriärsteg efter disputation. Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering läs mer här. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kungliga Tekniska Högskolan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!