LetsGig & Mecenat
Gigg från: Stockholms kommun

Socialsekreterare till Familjevården

  • Vård & assistans

Stockholm

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Arbetsplatsbeskrivning Bromma Stadsdelsförvaltning är en av stadens tretton stadsdelar. Bromma ligger nära Stockholms innerstad och vid Mälaren med dess vackra natur. Stadsdelen har ca 80 000 invånare. Förvaltningen har flyttat till nya lokaler nära Bromma flygplats, vid Bromma Blocks, med närhet till goda kommunikationer och affärer. Avdelning Socialtjänst och fritid ansvarar för stadsdelens Individ- och familjeomsorg, fält, fritid och prevention samt myndighet och utförare inom funktionshinderområdet. Enheten för Barn och Unga ingår i avdelningen Socialtjänst och fritid. Enheten består av en enhetschef samt fem arbetsgrupper som leds av var sin biträdande enhetschef: en mottagningsgrupp, en barngrupp (0-11 år), en ungdomsgrupp (12-18 år), en syskongrupp (0-18 år) och en grupp för familjevård och kontaktverksamhet. Vi är mitt i ett spännande utvecklingsarbete där vi har förtätat chefsledet för att erbjuda alla medarbetare ett nära och coachande ledarskap. Familjevårdsgruppen består av 7 st socialsekreterare. I gruppen ingår även 2 st kontaktsekreterare. Gruppen leds av en biträdande enhetschef. Vi söker nu 2 socialsekreterare till familjevårdsgruppen. Arbetsbeskrivning I familjevårdsgruppen arbetar du som barnhandläggare och familjehemshandläggare. Dina arbetsuppgifter som socialsekreterare i familjevårdsgruppen är i huvudsak att följa upp vården för familjehemsplacerade barn. Detta innebär att du ofta kommer få arbeta långsiktigt och följa dem placerade barnen under flera år. I varje ärende arbetar du ihop med en kollega, där en av er kommer att ha mer ansvar för uppföljning av barnets utveckling och den andre kommer att ansvara för handledning och stöd till familjehemmet. Tillsammans kommer ni också att rekrytera och utreda nya familjehem. Du kommer även att ha kontakt med de biologiska föräldrarna. För att barnet ska få rätt stöd kommer du att samverka med interna och externa samarbetspartners som till exempel skola, BUP, hälso- och sjukvården och andra aktörer i barnets liv. Din roll kommer att vara att följa upp den planerade vården och i samverkan med andra professionella runt barnet anpassa insatser efter de behov som ni gemensamt identifierar. Vi kan erbjuda dig: Nära ledarskap Intern och extern handledning Varierande arbete med goda möjligheter till utveckling Bra introduktion Vår önskan om dig är att: Du har ett starkt barn- och ungdomsperspektiv. Du är ansvarsfull, flexibel och stabil. Du har god empatisk förmåga och kan skapa goda samarbetsrelationer. Du är strukturerad och trygg i din yrkesroll samt lägger stor vikt vid en rättssäker handläggning. Du arbetar självständigt genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i skrift då dokumentation är en viktig del av arbetet. Det är meriterande om du har: - Utbildning i Stockholms modellen - Utbildning och erfarenhet av BBIC - Kunskaper i datasystemet Paraply Kvalifikationer Du har socionomexamen och kunskap om gällande lagstiftning samt erfarenhet av handläggning av barn eller ungdomsärenden med stöd av BBIC. Det är en stor fördel om du har erfarenhet av familjevårdsarbete. Då arbetet oftast innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Vi kommer påbörja urvalsprocessen under ansökningstiden och intervjuer kan komma att ske löpande. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Bromma stadsdelsförvaltning tar gärna tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Välkommen med din ansökan! Övrigt Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion , funktionsnedsättning eller ålder. Webbplats: start.stockholm

Stockholms kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-16
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!