LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION GOTLAND

Teknisk Projektledare med erfarenhet av förstudier

  • Bygg & anläggning

Gotland

Om Region Gotland Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är nära 6600 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Vill du också vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb? Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är närmare 60000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Som en del av Region Gotland förvaltar och utvecklar teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftssäkerhet och inriktning mot ett hållbart samhälle inom områdena fastigheter, vatten/avlopp, gata/mark, kollektivtrafik, avfallshantering och hamnar. Vi tillhandahåller även försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter samt ansvarar för hjälpmedelscentralen. Våra cirka 500 medarbetare utför vårt uppdrag med medborgare, näringsliv och regionens verksamheter i centrum. Om verksamheten Teknikförvaltningens projektavdelning ansvarar för genomförandet av regionens olika bygg- och anläggningsprojekt. Vi fungerar som en intern konsultavdelning gentemot regionens övriga verksamheter. Vi arbetar med projekt inom förskola, skola, äldreboende, bibliotek, arkiv, samlingslokaler, idrottsarenor, sjukhus, vårdcentraler, tandvård, hamnar, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, VA-ledningar, gatu- och markarbeten med mera. Arbetet är omväxlande och du har stora möjligheter att påverka dina arbetsuppgifter. Avdelningen handlägger projekt från idéstart till färdig byggnad respektive anläggning. Vi ser kompetensutveckling som en viktig framgångsfaktor och vill att du skall utvecklas tillsammans med oss. Vi är idag totalt 21 medarbetare på avdelningen och söker nu en ingenjör som kan göra bra underlag innan beslut om investeringsprojekt tas i form av att göra förstudier.   Arbetsuppgifter Vi söker nu en projektledare för arbete i tidiga skeden, huvudsakligen arbete med förstudier. Projektavdelningen får många beställningar av förstudier och behöver en projektledare som kan samordna och utveckla detta arbete. Arbetet innebär dels att själv göra förstudiearbetet men även att vara en stödresurs i andra projektledares uppdrag. Även projekteringsledning och projektledning i projekt avdelningens övriga bygg- och anläggningsprojekt kan bli aktuellt beroende på orderingång av olika uppdrag. Som en del av projektledarens arbete ingår bl.a. upprättande av tidplaner, budgetarbete, kostnadsberäkningar samt att delta i konsult och entreprenadupphandlingar. Tjänsten innebär många kontakter med uppdragsgivare, nyttjare, konsulter och entreprenörer. Vi har ett projektinriktat arbetssätt och arbetar efter Region Gotlands projektmodell. Kvalifikationer Vi ser gärna att du uppfyller något av följande alternativ med inriktning mot bygg/anläggningssektorn: • Ingenjörsexamen från högskola • Gymnasieingenjör från 4-årig teknisk linje med några års erfarenhet av ingenjörsarbete • Yrkesteknisk högskoleutbildning Erfarenhet av att göra förstudier, skriva rapporter är ett krav. Att arbetat som projekteringsledare, offentlig upphandling samt arbete som projektledare är meriterande. Meriterande är även behörighet som kontrollansvarig enligt PBL. Du är strukturerad, behärskar det svenska språket mycket väl och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. Du är bra på att samarbeta med olika parter och har förmågan att överblicka helheten. Du är dessutom initiativrik, har god analytisk förmåga och arbetar engagerat för att nå uppsatta mål. Arbetet ställer krav på goda kunskaper i svenska språket samt svensk bygglagstiftning (BBR) och lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF). Övrigt Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.   Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/   På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

REGION GOTLAND

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!