LetsGig & Mecenat
Gigg från: Statens Institutionsstyrelse

Vikarierande biträdande avdelningsföreståndare på avdelningarna i Lund

  • Övrigt

Lund

Statens institutionsstyrelse, Si S, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk över hela landet. Hos oss på Si S blir ditt arbetsliv en tuff och spännande utmaning, oavsett om du har en fast anställning, jobbar som sommarvikarie eller vikarierar under din utbildning. Lunden tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk i kombination med psykisk ohälsa. ARBETSUPPGIFTER Tillsammans med avdelningsföreståndarna leder och fördelar du arbetet på avdelningarna. Som vikarierande biträdande avdelningsföreståndare ansvarar du fr.a. för att det operativa arbetet flyter på, du är tillgänglig och synlig på avdelningen, du erbjuder behandlingspersonalen rätt förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter på ett kvalitativt sätt. Uppdraget omfattar arbetsmoment som är klientnära, så som att utföra riskbedömningar, handlingsplaner, upprätthålla rutiner, struktur och fattade beslut. Du kommer att samordna och följa upp avdelningens resurser så att inplanerade aktiviteter genomförs. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring. Denna annons gäller avdelningarna i Lund för kvinnor med ett komplext missbruk i kombination med annan psykiatrisk problematik. Vi har också uppdrag att vårda kvinnor som har särskilda vårdbehov utifrån varierande beteendeproblematik. KVALIFIKATIONER Akademisk grundexamen inom samhälls- och beteendevetenskap eller vårdvetenskap om minst 180 högskolepoäng. Du behöver ha en kännedom om LVM-vårdens riktlinjer och rådande lagstiftning och ha en väl utvecklad dokumentationsförmåga. Arbete som chef inom LVM-vård är meriterande. Körkort är ett krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samt: • förmåga att i en arbetsledande funktion skapa konstruktiva arbetsallianser med såväl kollegor, klienter som med externa samarbetspartners • du är väl medveten om hur din egen person och roll påverkar arbetet i stort • förmåga att arbeta systematiskt, strukturerat och processinriktat för att uppnå goda resultat kopplat till uppdraget • förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du kontinuerligt bjuder in din omgivning till samverkan. Du är noggrann i din återkoppling • förmåga att samordna, planera, organisera, leda och fördela arbetsuppgifter. • förmåga att prioritera om i arbetet utifrån rådande situation • förmåga att tillsammans med avdelningsföreståndaren arbeta strukturerat och systematiskt för att säkerställa kvalitén och upprätta en tillräckligt god organisation på avdelningen Utifrån att vardagen på Lunden inte alltid är förutsägbar behöver du vara noggrann, flexibel och trygg i att utföra avvägda prioriteringar i arbetet. Du behöver vara trygg med att ha många bollar i luften samtidigt. På avdelning Rinnebäck vårdas klienter med särskilda vårdbehov, dvs kvinnor som vid upprepade tillfällen har utsatt personer i sin omgivning för hot och våld och utifrån detta uppdrag beaktar vi följande förmågor hos de sökande till denna tjänst: • förmåga att hantera högenergiska situationer som tenderar att framkalla känslor av stress och press på ett lågaffektivt, metodförankrat och riskavvägande vis • förmåga att, i dessa situationer, även upprätthålla en ödmjukhet inför målgruppens problematik. Ditt bemötande vilar på en humanistisk människosyn. • förmåga att, i ovan nämnda situationer, dessutom agera med en gränssättande tydlighet när detta krävs • förmåga att agera som en god förebild och vara ett bra stöd för behandlingspedagogerna även i stressfulla situationer Erfarenhet av -att arbeta i en arbetsledande position -att arbeta med tvångsvård -att arbeta med personer som har en beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa ÖVRIGT Si S arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

Statens Institutionsstyrelse

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!