LetsGig & Mecenat
Gigg från: Finansinspektionen

Biträdande avdelningschef till avdelningen Finansiella risker

  • Övrigt

Stockholm

Som biträdande avdelningschef är du med och leder arbetet på avdelningen Finansiella risker inom verksamhetsområde Bank. Avdelningen består av fyra expertgrupper: Kapital och redovisning, Kreditrisk, Likviditetsrisk samt Marknadsrisker och kreditriskmodeller. Experterna i respektive grupp ansvarar för alla frågor inom deras respektive specialistområde. Du kommer att ansvara för gruppen Marknadsrisker och kreditriskmodeller som har ett övergripande ansvar för interna modeller för kreditrisker samt för marknadsrisker relaterade till kreditinstitut. Gruppens arbetsuppgifter omfattar bland annat tillståndsärenden och modellprövningar för kreditriskmodeller och marknadsriskmodeller, samt att bidra och delta aktivt i den internationella regelgivningen på området. Gruppen bedriver inom sitt ansvarsområde tillsyn, exempelvis undersökningar, för att se till att regelverket följs. I rollen som biträdande avdelningschef ansvarar du både för verksamheten och de 14 medarbetarna i gruppen. Du arbetar med att ta fram tillsynsstrategier, stöttar den operativa tillsynen samt planerar och prioriterar arbetet inom gruppen. Vidare rapporterar du till avdelningschefen och har ett nära samarbete med de andra biträdande avdelningscheferna inom Finansiella risker. Du ingår även i verksamhetsområdets chefsgrupp och får därmed möjlighet att vara med och påverka verksamhetens utveckling. I din roll som chef leder, stöttar och skapar du goda förutsättningar för dina medarbetares resultat och utveckling, bland annat genom tydliga mål och löpande uppföljning. Du utvecklar verksamheten strategiskt och långsiktigt utifrån Finansinspektionens (FI:s) övergripande mål samt verkar för helheten och samarbete över verksamhetsgränser. Vi erbjuder dig ledarskapsutbildning för att ge dig förutsättningar att lyckas i ditt ledarskap. Du kommer att ha löpande kontakt med de finansiella företagen, företrädare för branschen, Regeringskansliet och Europeiska bankmyndigheten (Eba). Genom det europeiska samarbetet involveras gruppen Marknadsrisker och kreditriskmodeller i det internationella regelarbetet. Vi söker dig som har relevant akademisk examen och flerårig erfarenhet av arbete med IRK-modeller eller marknadsrisker och marknadsriskmodeller, gärna i olika roller på både operativ och strategisk nivå. Du har förmågan att se kopplingen mellan modellerna och det totala kapitalkravet och hur kapitalkravet påverkar bankernas styrning och i förlängningen den finansiella stabiliteten. Du har tidigare arbetat med dessa frågor inom myndighet, finansiell sektor eller motsvarande. Du har även vana att leda andra, i roll som chef eller annan arbetsledande befattning. Vidare förutsätter vi att du har ett stort intresse för ledarskapsfrågor och av att utvecklas i din roll som ledare. Du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Kunskaper inom kapitaltäckningsregelverket och analysverktyget SAS är meriterande, liksom erfarenhet av internationellt arbete. Som person är du självgående, framåtblickande och beslutsam. Du är tydlig i din kommunikation samt bidrar till ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö. Du kan planera och prioritera ditt och gruppens arbete på ett effektivt sätt. Arbetet på FI förutsätter att du har ett analytiskt förhållningssätt och hög integritet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Magnus Eriksson på 08-408 983 24. Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning. En anställning vid FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Välkommen med din ansökan med cv, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg senast den 6 maj 2021. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp. FI arbetar för finansiell stabilitet, välfungerande marknader, ett gott konsumentskydd och en hållbar utveckling. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare, där olika erfarenheter, kompetens och mångfald tas tillvara. Här arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan.

Finansinspektionen

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!