LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Västerbottens län

Handläggare vattenförvaltning

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Umeå

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap. Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för. Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef. Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt! ARBETSUPPGIFTER I Västerbottens län finns ett stort behov av att genomföra åtgärder i vattenmiljöer för att nå miljömålen och miljökvalitetsnormer för vatten. Det kan handla om att minska belastning av näringsämnen eller miljöfarliga ämnen till sjöar, vattendrag och kustvatten, undanröja vandringshinder eller restaurera vattenmiljöer. Samverkan inom avrinningsområden och mellan aktörer är förutsättningar för ett effektivt åtgärdsarbete. Vi söker dig som vill arbeta för en bättre vattenstatus i länet, ta fram underlag och planera för åtgärder i vatten. Arbetet består i att kartlägga miljötillstånd, påverkan och åtgärdsbehov enligt EU:s vattendirektiv. Arbetet innebär ett fokus mot miljögifter. I tjänsten ingår också att genomföra miljöövervakning och beskriva miljötillståndet samt samverka internt och externt inom vattenförvaltningens områden. Samverkan kan handla om att vägleda, ge råd och stödja externa aktörer i arbetet för en bättre vattenstatus och prioritering av resurser till de platser där vattenåtgärder ger störst effekt. En viktig uppgift är också att stödja Länsstyrelsens tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Det finns även möjlighet att driva och delta i projekt med inriktning på vattenfrågor. Arbetet är varierande och du kommer ingå i ett erfaret team, där ni delar på arbetsuppgifterna och utbyter erfarenheter. Tjänsten omfattar i huvudsak följande arbetsuppgifter: • Ta fram underlag för statusklassning särskilt vad det gäller miljögifter, föreslå åtgärder och miljökvalitetsnormer för länets vatten. • Samverka internt på Länsstyrelsen och externt med andra myndigheter, kommuner och aktörer i länet för att driva på åtgärdsarbetet för att nå god status. • Samordna delar av arbetet med åtgärdsprogram, förankra med aktörer, vattenråd och andra myndigheter. • Arbeta för bättre övervakning av miljögifter som svarar mot vattenförvaltningens behov. KVALIFIKATIONER Vi söker dig med relevant akademisk examen inom naturvetenskap med inriktning mot miljögifter. Du är serviceinriktad, välorganiserad, har lätt för att samarbeta och god förmåga att driva arbetet framåt. Det är också viktigt att du självständigt kan prioritera och ansvara för ditt arbete. Du är flexibel och är öppen för förändringar i arbetsuppgifter. Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. B-körkort är ett krav. Erfarenhet av tidigare arbete med vattenförvaltning och samordning är meriterande ÖVRIGT Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering. Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler. Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt. Ange ditt löneanspråk. så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!