LetsGig & Mecenat
Gigg från: REGION VÄRMLAND

Specialistsjuksköterskor dagtid, psykiatrisk slutenvård

  • Vård & assistans

Karlstad

Region Värmland är till för att alla i Värmland ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi är cirka 8000 medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Psykiatriska slutenvården består av en psykiatrisk akutmottagning, fem vårdavdelningar, en tillnyktringsenhet samt Beroendecentrum som är ett HVB-hem. Verksamheten är placerad i särskilt anpassade lokaler för målgruppen i Psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. Vi är cirka 200 medarbetare med olika yrkesprofessioner, läkare, sjuksköterskor, skötare, behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, arbetsterapeuter, kuratorer, verksamhetsutvecklare samt administrativ personal. Tillsammans ger vi specialiserad psykiatrisk vård och behandling, dygnet runt.  Som sjuksköterska inom psykiatriska slutenvården i Karlstad kommer du in i ett spännande utvecklingsarbete där grunden är trygg och meningsfull psykiatrisk heldygnsvård och personcentrerad omvårdnad med fokus på professionellt bemötande. Alla medarbetare är viktiga lagspelare i detta utvecklingsarbete. Specialistsjuksköterska Dagtid inom psykiatriska slutenvården Vi söker nu specialistsjuksköterskor för att arbeta dagtid på våra slutenvårdsavdelningar avdelning 42, 43, 44, 45, 46 och 47 (Beroendecentrum). På avdelningarna ingår du i team med andra sjuksköterskor, skötare, läkare, kuratorer, arbetsterapeuter, behandlingsassistenter och behandlingskonsulenter. Som specialistsjuksköterska på dagtid förväntas du ha ett övergripande omvårdnadsansvar på avdelningen.  Avdelning 42 och 43 är inriktade på psykotiska tillstånd och drogutlösta psykostillstånd. Avdelning 44 är inriktad på förstämningssjukdomar så som depression, ångesttillstånd och bipolär diagnos med hypomani och/eller psykosliknande symtom. Verksamhetens ECT-team leds av avdelningens chef och överläkare. Avdelning 46 är inriktad på förstämningssjukdomar så som depression, ångesttillstånd och bipolär diagnos med hypomani och/eller psykosliknande symtom. Här finns även kompetens för ätstörningsproblematik. Avdelning 45 är en utslussningsavdelning där uppdraget är att erbjuda omvårdnad till patienter som är i behov av ytterligare vård och planering inför hemgång. Beroendecentrum är ett HVB-hem med inriktning på medicinsk abstinensbehandling. Verksamheten har nära samarbete med länets socialtjänster och är ett led i en vårdkedja för patienter med beroendeproblematik. Du får gärna ange önskemål om avdelning i ditt personliga brev och det tas upp vid intervjutillfället. Vi erbjuder dig: Yrkesmässig handledning Möjlighet att vara en ledande funktion i att driva utvecklingen på avdelningen tillsammans med avdelningschefen och övriga medarbetare Ett varierande arbete med stor möjlighet att påverka arbetsupplägget Att delta i ett nätverk med andra dagtidssjuksköterskor i verksamhetsområdet En individanpassad introduktion och mentorskap.  Friskvårdsbidrag Specialistsjuksköterskor dagtid, psykiatrisk slutenvård Arbetsuppgifter I uppdraget ingår att leda och fördela omvårdnadsarbetet under dagtid, planera och följa upp omvårdnadsinsatser, delta på rond, delta och samverka i utskrivningsprocessen ur ett omvårdnadsperspektiv. Som sjuksköterska på dagtid förväntas du ta ett övergripande omvårdnadsansvar och bidra till kontinuitet i omvårdnaden för patienterna på avdelningen. Handleda och stötta kollegor och nyanställda ingår också i uppdraget. Övrig information Inför anställning inom psykiatri gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning. Kvalifikationer Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri med stort intresse för psykiatrisk vård. Vi ser gärna att du har kunskaper och längre erfarenhet från omvårdnadsarbete med psykiatriska patienter och har arbetat som PAS eller haft en arbetsledande roll tidigare. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga liksom förmågan att arbeta självständigt. Du ska alltid arbeta med patientfokus och ha en lösningsfokuserad inställning till arbetet. Du bör även vara en person som tycker om att ta ansvar tillsammans med övriga teamet med fokus på hög patientsäkerhet och kvalitet i vården. Du ska vara van att handleda kollegor och studenter i ditt arbete. Intervjuer sker löpande. Ansökan Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Läs mer här Här berättar några av våra medarbetare om sitt arbete https://www.regionvarmland.se/berattelser Fackliga företrädare nås via växeln 010-831 50 00

REGION VÄRMLAND

Villkor

  • Antal platser: 6
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-12
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!