LetsGig & Mecenat
Gigg från: Regeringskansliet

Enhetschef – led och utveckla arbetet inom förskole- och skolområdet

  • Övrigt

Stockholm

Skolenheten, Utbildningsdepartementet Är du en engagerande chef eller ledare som i högt tempo vill utveckla arbetet med förskole- och skolfrågor tillsammans med kompetenta medarbetare? Som enhetschef på Skolenheten får du ett uppdrag som är både ansvars- och meningsfullt där du bidrar till samhällsutvecklingen och till alla elevers rätt till kunskap. Din arbetsdag. Sveriges morgondag. På Utbildningsdepartementet är vi stolta över vår arbetsplats och att vi levererar underlag till Sveriges regering med omdöme och hög kvalitet. Om du, liksom vi, tycker att det är viktigt att vi vårdar vår kultur som präglas av respekt, tillit och arbetsglädje så ser vi fram emot att få ta del av din ansökan. Som chef för Skolenheten erbjuder vi dig att axla de tre delar som chefsrollen i Regeringskansliet innebär: verksamhets-, budget- och personalansvar. Du är även huvudman för enhetens sakfrågor. Ditt ansvar blir att leda, samordna, utveckla och följa upp både medarbetare och verksamhet. En viktig uppgift är att ge operativt och strategiskt stöd i politikens inriktning och att utveckla reformarbetet. Arbetet sker i nära samarbete med den politiska ledningen och övriga enheter inom departementet och du företräder även verksamheten gentemot andra departement samt övriga intressenter i och utanför Regeringskansliet. Du arbetar i ett högt tempo med fokus på problemlösning och leverans.  I chefsrollen ingår att motivera och involvera medarbetarna och fördela arbetsuppgifter så att kompetensen tas tillvara. Som enhetschef utvecklar du verksamheten mot uppställda mål och prioriterar mellan uppgifter för en effektiv verksamhet och en god arbetsmiljö. Du rapporterar till statssekreteraren och ingår i Utbildningsdepartementets chefsgrupp. Skolenheten består av ca 20 medarbetare och ansvarar för frågor som rör förskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet såsom pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola och, sameskola.  Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se. Din bakgrund Du har en akademisk examen inom område som är relevant för rollen och flerårig chefs- eller ledarerfarenhet. Du har erfarenhet av att företräda en komplex verksamhet i olika sammanhang och även erfarenhet av arbete vid myndighet eller annan verksamhet som är relevant för rollen. Tidigare erfarenhet från Regeringskansliet är meriterande. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av styrning och ledning i statlig förvaltning samt erfarenhet av utvecklings- och förändringsarbete. För att lyckas i rollen krävs kunskap och intresse för utbildningsfrågor. Har du kunskap om skol- och förskolefrågor är det meriterande. Rollen kräver också förståelse och kunskap om de krav som ställs i en politiskt styrd organisation. Då arbetet innebär många interna och externa kontakter krävs en mycket god förmåga att kommunicera såväl muntligen som skriftligen på svenska. Du behöver även ha goda kunskaper i engelska. Kunskap om och förståelse för mediala frågor i en politisk organisation samt kunskap om EU-arbete är meriterande. Dina egenskaper För att lyckas och passa i rollen som enhetschef hos oss är goda ledaregenskaper viktigt. Du är lösningsorienterad och har förmåga att entusiasmera och motivera medarbetare. Du har förmåga att prioritera och samordna gruppens arbete för att nå uppsatta mål. Du är även ett föredöme och referenspunkt för andra och bidrar till en god arbetsmiljö. Det är också centralt att du har gott omdöme och att du är strukturerad. Rollen kräver att du är mycket skicklig på att samarbeta med andra både inom och utanför organisationen. Vidare bidrar du med stabilitet och lugn och förmår att fokusera på rätt saker. Övrigt Tillsvidareanställning som departementsråd och ett tidsbegränsat förordnande som chef i fem år med möjlighet till förlängning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Är du intresserad? Vill du veta mer om jobbet, vad vi erbjuder och om rekryteringsprocessen, välkommen att kontakta HR-ansvarig Maria Aronsson på telefon 08-405 23 26. Du är även välkommen att kontakta Emma Ölmebäck som är statssekreterare på 08-405 46 54. Fackliga kontaktpersoner är Karin Flemström för Saco och Tobias Tengström för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. På grund av ledighet över jul/nyår nås vi främst från 10 januari. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 januari 2022.   Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 700 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Utbildningsdepartementet, som är ett av elva departement, ansvarar för frågor som rör förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola och övriga obligatoriska skolformer, skolbarnsomsorg, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkbildning, universitet och högskola, forskning och studiefinansiering.

Regeringskansliet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!