LetsGig & Mecenat
Gigg från: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vikarierande forskare med inriktning på simulering inom förnybar energi

  • IT & programmering

Göteborg

Omställningen av energisystemet till ett förnybart system är en av de stora samhällsutmaningarna. För att kunna få till denna omställning krävs stora investeringar i, och utveckling av ny teknik, men också förändringar marknadens uppbyggnad och affärsmodeller. En rad scenarier existerar om hur energisystemet kan tänkas utvecklas i framtiden för att nå mål och förnybarhet och fossilfrihet. Gemensamma drag är en kraftig utbyggnad av de förnybara energislagen och en stor ökning i efterfrågan på el som en följd av en ökad elektrifiering av industri och transportsektorn. Totalt bedöms investeringsbehov i elkraftsystemet uppgå till ca 1000 miljarder kr under 2021–2050 där en stor andel är ny och förnybar teknik. Om rollen Vi har behov av person med kompetens inom flödesberäkningar och simuleringar i våra forskningsprojekt då en av våra forskare kommer att vara föräldraledig. Du kommer som exempel att arbeta med simuleringar av olika produktionsenheter och system som tillsammans ingår i det framtida svenska elsystemet. Det inkluderar aeroelastiska simuleringar av vindkraftverk, CFD-simuleringar av strömningar runt flytande strukturer, fasta tornstrukturer och liknande system samt produktions- och prestandaberäkningar. Modellering och simuleringar av olika elsystemskomponenter. Genomföra tidsupplöst simulering (LES/DES) för att simulera luftflödet i vindkraftparker med komplex terräng för att i projekt kunna beräkna lasterna på vindkraftverken samt CFD-simuleringar av strömningar på lätta strukturer för vågenergibojar och vågenergisystem. Beräkningar av extremlaster och utmattningslaster på olika designer och strukturer av vågenergisystem samt utveckling av nya förbättrade beräkningsmetoder. Dina kollegor Du kommer att arbeta inom ett team med andra forskare och projektledare som alla brinner för att utveckla projekt och forskningsuppdrag för att förse vårt framtida samhälle med förnybar energi från exempelvis vind, hav och sol. Vem är du? Den vi söker är sannolikt en förhållandevis ny ingenjör eller forskare med kompetens och erfarenhet av flödessimuleringar och strukturella hållfasthetsberäkningar. Du bör ha erfarenhet av strömningsmekanik, turbulensmodellering och CFD-modellering. Det är en fördel om du har arbetat med beräkningar av dynamiska strukturer som flytande vattenburna strukturer, vindkraftverk eller liknande objekt. Erfarenhet från och förståelse för energisystem och energiproduktionsanläggningar är också bra. Du behöver inte vara senior utan kommer att arbeta i team med och under ledning av våra seniora forskare för att avlasta dem och göra en del av de mer rutinartade momenten i våra forskningsprojekt. Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Vi lovar dig en spännande resa där du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor bidrar till en hållbar framtid och till att säkra ett försprång i den globala konkurrensen. Vi kan utlova en utmanande roll med stor potential för att påverka RISE verksamhet inom området. Du får möjlighet att samverka med de olika forskarteam inom RISE och få en djupare förståelse för vad dessa gör för sina kunder inom olika utvecklingsområdet. Välkommen med din ansökan! Låter detta spännande och du vill veta mer är du välkommen att kontakta Stefan Ivarsson, enhetschef inom förnybar energi, 010-516 5743. Anställningens omfattning innebär ett vikariat till och med augusti 2021 och tillsättningen av tjänsten är snarast. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Sista ansökningsdagen är den 24 november 2020. Våra fackliga representanter är Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61 och Lazaros Tsantaridis, SACO, 010-516 62. forskningsprojekt, flödessimuleringar, hållfasthetsberäkningar, modellering, energisystem, RISE, Göteborg, Karlstad

RISE Research Institutes of Sweden AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!