LetsGig & Mecenat
Gigg från: Örebro Universitet

Universitetsadjunkt i allmän rättslära

  • Skola & utbildning

Örebro

Vi söker en universitetsadjunkt i allmän rättslära för tidsbegränsad anställning vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är allmän rättslära. Arbetsuppgifter En universitetsadjunkt ska huvudsakligen ägna sin tid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt bör även bidra till universitetets utveckling.  I arbetsuppgifterna ingår till övervägande del undervisning på grundnivå, men till viss del även på avancerad nivå. I anställningen ingår såväl undervisning på juristprogrammet och rättsvetenskapliga programmet samt kurser i rättsvetenskap på andra program och fristående kurser inom ämnet. I arbetsuppgifterna ingår även att genom undervisning, handledning, samarbete med lärare, forskare, studenter, doktorander samt externa aktörer upprätthålla, utveckla och vidareutveckla en stimulerande miljö för såväl forskning som utbildning. I anställningen ingår även administrativt arbete. Behörighet Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen. Behörighet inom konstnärlig verksamhet är även visad konstnärlig skicklighet. (För tidsbegränsade läraranställningar på två år, ska en plan finnas för genomförande av behörighetsgivande utbildningar. Genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor är ett generellt behörighetskrav för tills vidareanställda lärare på Örebro universitet.) Bedömningsgrunder Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Nationell och internationell erfarenhet och mobilitet ska beaktas. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten. Pedagogisk skicklighet Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn. Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen. Då innehavaren av anställningen förväntas kunna undervisa i flera juridiska discipliner på grundläggande nivå bör den sökande ha ämnesteoretisk bredd. Som universitetsadjunkt i rättsvetenskap med denna inriktning förväntar vi oss att den sökande bland annat har mycket god kompetens i allmän rättslära och att denne även kan undervisa i offentlig rätt inklusive straff- och processrätt. Därtill är det meriterande om den sökande har erfarenhet av att undervisa några delar av civilrätt, exempelvis barnrätt och annan familjerätt. Den sökande behöver ha god kunskap om juridisk metod, eftersom denne förväntas kunna agera handledare för självständiga arbeten på grund- och avancerad nivå. Övriga bedömningsgrunder Undervisning på engelska kan förekomma, varför den sökande förväntas kunna undervisa på både svenska och engelska. Närvaro i verksamheten är viktig. Innehavaren av anställningen ska delta i den dagliga verksamheten i ämnesgruppen och i förekommande fall på institutionen. Särskilt meriterande är således dokumenterad god samarbetsförmåga, erfarenhet av kursföreståndarskap, samt administrativ kompetens. Information Anställningen är 100 %, under 12 månader, med tillträde 1 september eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Laura Ervo, laura.ervo@oru.se Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt. Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Ansökan Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument: • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer) • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas. Sista ansökningsdag är 2021-05-05. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Örebro Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-05
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!