LetsGig & Mecenat
Gigg från: Luleå Tekniska Universitet

Biträdande professor i distribuerade datorsystem

  • Skola & utbildning

Luleå

-med inriktning mot interaktiva system och tillämpad datorspelsteknik Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Luleå tekniska universitet söker nu en biträdande professor i distribuerade datorsystem inom området interaktiva system och tillämpad datorspelsteknik. Befattningen är placerad vid Institutionen för system- och rymdteknik som ansvarar för utbildningen av civilingenjörsstudenter i datateknik vilken innehåller en inriktning mot interaktiva system. Forskning inom ämnet distribuerade datorsystem spänner från maskinlärande av Io T data i smarta städer till tillämpad datorspelsteknik i tillämpningsområden som lärande och hälsofrämjande. Läs gärna mer om våra spännande forskningsprojekt. Ämnesbeskrivning Distribuerade datorsystem omfattar distribuerade system och mobila nätverk som möjliggör mobilitet, ambiens och interaktivitet för datorer, data, programvara och användare. Profil Forskning inom befattningen fokuserar på interaktiva system i områden som serious gaming, tillämpad datorspelsteknik och datorspelsutveckling. Undervisning inom befattningen kan inkludera områden som realtidsvisualisering, virtuella interaktiva miljöer, dynamiska webbsystem mm. Befattningen kräver djup kunskap inom både teoretisk och tillämpad forskning eftersom forskningen sker i samverkan med näringslivet och omgivande samhälle. Teknisk kunskap om datorspelsutveckling och erfarenhet av implementation i spelmotorer är meriterande. Arbetsuppgifter Som biträdande professor i distribuerade datorsystem förväntas du att aktivt bidra i både undervisning och forskning. Främjande av samarbeten med nationella och internationella forskargrupper och samverkan med lokalt samhälle och industri är också viktigt. I arbetsuppgifterna ingår även att handleda doktorander och allmänt bidra till utveckling av ämnet och avdelningen samt att arbeta aktivt med extern finansiering av forskning samt publicering. Behörig att anställas som biträdande professor är den som: visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande * varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen * bedrivit nationellt eller internationellt erkänd forskning i samverkan med aktörer utanför det egna lärosätet samt uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet.  Här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar * uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år om det inte finns synnerliga skäl för annat * uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet * genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper. Bedömningsgrunder För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder: • Vetenskaplig skicklighet • Pedagogisk skicklighet • Övriga bedömningsgrunder(i prioritetsordning): • Visad förmåga i tvärvetenskaplig forskningssamverkan 2. Visad samarbets-och ledarskapsförmåga 3. Visad förmåga och färdighet i att attrahera externa forskningsmedel Den sökande skall kunna kommunicera och undervisa på engelska. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde. Information Befattningen är placerad vid Luleå tekniska universitet i Luleå. För mer information, vänligen kontakta: Ämnesföreträdare Christer Åhlund, +46 (0)70-5433722, Christer. Ahlund@ltu.se eller Avdelningschef Robert Brännström, +46 910-585358, Robert. Brannstrom@ltu.se Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se Ansökan Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.  Sista ansökningsdag: 15 januari 2021 Referensnummer: 3453-2020

Luleå Tekniska Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!