LetsGig & Mecenat
Gigg från: Mittuniversitetet

Universitetsadjunkt

  • Skola & utbildning

Sundsvall

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik som har verksamhet på både Campus Sundsvall och Campus Östersund, bedriver utbildning och forskning inom området. Arbetsuppgifter: Undervisning på campus- och internetbaserade kurser i basårsmatematik och matematik på grundnivå rörande algebra, geometri och funktionslära, inklusive konstruktion och rättning av inlämningsuppgifter samt tentamina. Behörighet och bedömningsgrund: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. För behörighet som universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet krävs minst 180 högskolepoäng omfattande minst 90 poäng eller motsvarande inom det ämnesområde anställningen avser, genomgången högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, samt visad pedagogisk skicklighet. Förutom kraven ovan kräver befattningen: Dokumenterad pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av undervisning inom distansutbildning och e-lärande. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift eftersom undervisningen sker på svenska. - God samarbetsförmåga.  Övriga bedömningsgrunder: - Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom grundutbildning. - Administrativ eller annan skicklighet som är av betydelse för tjänsten. Handläggning: Beredning av anställningen följer de former som anges i högskoleförordningens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet, https://www.miun.se/globalassets/styrdokument/2.-verksamhetsstod/personal/anstalla-personal/regel/anstallningsordning-miun-2020_2642.pdf Anställning och tillträde: Visstidsanställning, 65% av heltid, 16 augusti 2021 till 31 januari 2022. Tillträde 16 augusti 2021. Anställningsort: Sundsvall Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Information: Närmare upplysningar lämnas av prefekt, Tomas Nilson tel. 010-142 85 22, mailto:tomas.nilson@miun.se och proprefekt, Liselott Flodén, mailto:liselott.floden@miun.se. Se även avdelningens hemsida http://www.miun.se/mod. Ansökan: Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2021-04-11.   Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld. Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar. Välkommen till ett universitet där människor möts, inspireras och tänker nytt. Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Mittuniversitetet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!