LetsGig & Mecenat
Gigg från: Husinge Behandlingshem AB

Husinge behandlingshem söker psykoterapeut

  • Vård & assistans

Norrtälje

Husinge behandlingshem tar emot klienter med beroende-problematik som är motiverade till och vill förändring. Behandlingen tar avstamp i tredje vågens beteendeterapi, Acceptance and Commitment Therapy, ACT, vilken ges enskilt och i grupp. Utöver detta individanpassas de enskilda terapierna utifrån aktuell problematik, varje individ är unik och behöver sitt individuella program, från riktade KBT-terapier till affektfokuserad psykodynamisk terapi, PTSD-behandling, symboldrama etc. Vi skräddarsyr behandlingsmoduler efter problematik. Individens inneboende potential är central för oss, i svårigheterna finns möjligheterna. Terapeuterna är en viktig del i våra klienters tillfrisknande. Kvalifikationer Du bör ha god erfarenhet som psykoterapeut samt gärna erfarenhet av att arbeta med beroendeproblematik, kriminalitet och psykiatrisk problematik. God förmåga och intresse att arbeta i behandlingsteam. Du ska ha lätt att uttrycka dig i skrift och tal och ha kunskap och erfarenhet av genomförandeplaner och dokumentation och erfarenhet av att ha arbetat med målgruppen. Du ska även kunna arbeta självständigt och strukturerat efter de uppsatta mål som arbetats fram i vårdplaner och genomförandeplaner. Vi kräver utdrag från polisregistret innan anställning. Då verksamheten tar emot hundar så bör du inte vara allergisk mot pälsdjur. Har du kunskap i ACT är det meriterande. Arbetsbeskrivning Vi söker nu ytterligare en psykoterapeut till Husinge Behandlingshem. Vi söker dig som har en utbildning, steg 1 eller 2, och med kunskap och stort intresse för ett arbete med klienter med komplex problematik. Husinge riktar sig till och tar emot personer med beroendeproblematik, och viss samsjuklighet. Vi arbetar klientcentrerat och skräddarsyr individuell-behandling efter problematik och ACT ges i grupp. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå i att ansvara för flera individualterapier samt att tillsammans med ansvarig gruppterapeut hålla ACT-grupper och Mindfulness i grupp. Du deltar i det teamarbete som sker omkring klienten på Husinge och deltar i behandlingskonferenser, samt både intern och extern handledning. En central del på behandlingshemmet är även att ge våra klienter förutsättningar att få stöd och struktur i sin vardag så att de under trygga förhållanden kan ta till sig av de behandlingsinsatser som erbjuds. Du är även delaktig i att skapa denna vardagsstruktur. På Husinge arbetar vi i ett familjärt klimat och i en humanistisk tradition och ser gärna att du har öppen och integrativ hållning. Du kommer att ingå i ett team med tre terapeuter där vi arbetar eklektiskt och utifrån flera psykologiska traditioner. Vi värdesätter flexibilitet och kreativitet i vårt arbete.

Husinge Behandlingshem AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 1 - 32 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!