LetsGig & Mecenat
Gigg från: Shaya Solutions AB

Arbetsmiljöinspektör, Stockholm

  • Säkerhet & bevakning

Stockholm

Om konsultuppdraget - Ort: Stockholm - Uppdragslängd: Ca. 1år - Sista ansökningsdagen: ansök snarast - Omfattning: 80-100% - OBS! Det är viktigt att du uppfyller skall-kraven för att vi överhuvudtaget ska kunna offerera dig, annars förkastar beställaren vårt anbud omgående där både din tid resp. vår tid går till spillo. Uppdragsbeskrivning Arbetsuppgifter Verifiera att pågående arbeten, genom dagliga inspektioner på byggarbetsplatserna, utförs på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagar, förordningar och regler samt i linje med projektets Arbetsmiljöplan med målsättningen att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet Rådgivning och Coacha yrkesarbetarna och arbetsledarna till en bättre förståelse för risker och höja medvetenheten för en god arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen Kontrollera att anordningar följer lagstadgade direktiv och kontroll av utfärdade arbetstillstånd Delta och stödja utförande av riskanalyser och följa upp implementerade åtgärder Hålla introduktionsutbildningar Vid behov deltaga I tillbudsutredningar och uppföljning av korrigerande åtgärder Delta i skyddsronder Fungera som handläggare för BAS-U uppgifter Assistera Stora Projekts arbetsmiljösamordnare i relevanta arbetsmiljöuppgifter Eventuella ytterligare uppgifter som kan vara aktuella vid byggarbetsmiljösamordningen i utförandeskedet. Mål med detta uppdrag är att: 1. Delta aktivt i projekts systematiska arbetsmiljöarbete och bidra till att Säkerställa en god arbetsmiljö i Stora Projekts projekten 2. Undvika allvarliga incidenter och arbetsplatsolyckor 3. Arbeta förebyggande med ett kontinuerligt förbättringsarbete Obligatoriska kompetenser och erfarenhet (skallkrav): - Minst tio års branscherfarenhet - Utförande byggnads- och anläggningsarbete - Minst 5 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete på heltid alt. Arbetsmiljöutbildningar och 3 års erfarenhet av arbetsmiljöarbete - Gedigen kunskap i innebörden av BAS-P och BAS-U - Erfarenhet och kunskap om tunga lyft, ställningar, heta arbeten, arbete på hög höjd - Dokumenterad erfarenhet från entreprenadarbete och stora infrastrukturprojekt - God kännedom om Arbetsmiljölagen och relevanta AFS’ar Önskemål om personliga egenskaper: Stor vikt läggs vid personens lämplighet (Social och lätt att ta människor och prata om beteenden samtidigt vara tuff nog att hålla lagkrav ) ______________________ Hur du kommer vidare - Sök uppdraget genom denna annons - I ansökan anger du ett kravställt timpris - Lägg in ett CV i word-format - Vi återkopplar genom plattformen om något behöver kompletteras eller förtydligas. - Återkoppling sker vanligtvis från Kunden till oss inom 10 arbetsdagar från det att ansökningstiden utgått. Vi försöker återkoppla omgående till dig som kandidat snarast vi har ny information avseende din ansökan eller uppdraget. Skulle återkoppling dröja, vänligen kontakta oss via plattformen. På uppmaning från beställare/slutkunder vill de inte att vi lämnar ut information om dem. En annan anledning är att Shaya Solutions lägger stor mängd tid som man på förhand inte får betalt för såvida inte uppdraget tillsätts, och därav kan vara återhållsamma med informationsdelningen av naturliga skäl. Inför en eventuell intervju meddelas du om vilken Kunden är i god tid. Om Shaya Solutions Konsult- och kompetenspartner inom IT, Management och Teknik. Vi lägger ett stort fokus på kund-/konsultpartnernöjdhet och kvalité i våra leveranser och verkar idag i hela Sverige med utgångspunkt i Stockholm. Vårt motto är därför Ödmjukhet, Ihärdighet samt Flexibilitet. Varmt välkommen att höra av dig vid frågor eller funderingar. Annonsförsäljare undanbedes.

Shaya Solutions AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!