LetsGig & Mecenat
Gigg från: Göteborgs kommun

Rektor sökes till Hvitfeldtska gymnasiet

  • Övrigt

Göteborg

Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. ARBETSUPPGIFTER Hvitfeldtska gymnasiet formar framtiden sedan 1647. Vi är en kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd som erbjuder högklassig gymnasieutbildning i ett internationellt perspektiv. Vi erbjuder en arbetsplats med engagerad personal med hög kompetens och motiverade elever. Du får arbeta i stadens största och äldsta skola, i en historisk miljö mitt i centrala Göteborg. Hvitfeldtska gymnasiet är en av Sveriges mest sökta gymnasieskolor och ingår tillsammans med Angeredsgymnasiet, International High School of the Gothenburg Region (IHGR) och Schillerska gymnasiet i gymnasieområde Centrum. Områdets skolledare träffas regelbundet för bland annat erfarenhetsutbyte och kollegialt/kollektivt lärande. När en av våra rektorer nu går i pension söker vi en rektor med ansvar för Naturvetenskapsprogrammet. Du har pedagogiskt ansvar, samt personal- resultat- och ekonomiskt ansvar för verksamheten på din skolenhet. Du leder, planerar, samordnar, utvecklar och utvärderar verksamheten i enlighet med de statliga styrdokumenten och utbildningsnämndens uppdrag. Ditt arbete ska leda till att elevernas måluppfyllelse blir hög och att vårt varumärke därmed är fortsatt starkt. Du kommer att samarbeta och driva utvecklingsarbete med universitet, högskolor och lokalt näringsliv. Tillsammans med fem rektorskollegor och verksamhetschef utgör du skolans ledningsgrupp. Ditt uppdrag blir att i en ständigt föränderlig värld leda dina program så att vi hållbart och långsiktigt är en skola med spets och bredd, och som erbjuder högklassig gymnasieutbildning i ett internationellt perspektiv. Programansvaren kan över tid förändras. Din närmaste chef blir verksamhetschefen för Hvitfeldtska gymnasiet. KVALIFIKATIONER För tjänsten söker vi dig som har pedagogisk högskoleutbildning. Vi ser gärna att du påbörjat eller genomfört rektorsutbildning. Du arbetar eller har tidigare arbetat som rektor inom gymnasieskolan med goda resultat. Du är analytisk och har intresse för och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete, samt skolutvecklingsarbete som drivs i samarbete med programsamordnare och genom kollegialt lärande. Som ledare är du tydlig i din kommunikation. Du är strukturerad och har en förmåga att motivera dina medarbetare, genom att sätta tydliga mål och följa upp dessa. Du har intresse och förståelse för naturvetenskap och att jobba med spetsutbildning. Du har hög IKT-kompetens och uttrycker dig väl i tal och skrift. Förmåga att kommunicera på engelska är ett krav, och kan du dessutom franska eller tyska är detta meriterande. Som person kännetecknas du av ett stort engagemang och du har god samarbetsförmåga. Du skapar goda relationer med både medarbetare, elever och övriga interna och externa samverkansparter. Du har haft budgetansvar och personalansvar, och har även förmåga att bygga upp och bevara kontaktnät med universitet, lokalt näringsliv och internationella samarbetspartners. ÖVRIGT I rekryteringsprocessen kommer tester att ingå. Vi planerar för två intervjuomgångar, den första intervjun kommer att ske 19-20 april och den andra intervjun sker en vecka senare. Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst också uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Göteborgs stad samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Göteborgs kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-11
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!