LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala kommun

HR-chef med engagemang för alla barns och elevers skolgång

  • HR & lön

Uppsala

Stab HR Välkommen att söka detta jobb där du varje dag har möjlighet att göra skillnad och bidra till ett bättre samhälle. Utbildningsförvaltningen inom Uppsala kommun är en sammanhållen förvaltning för skolformerna förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Våra cirka 6000 medarbetare arbetar dagligen med 37 000 barn och elever. Att vara en sammanhållen förvaltning ger oss styrka och en unik möjlighet att samverka mellan våra olika skolformer, yrken och kompetenser mot ett gemensamt mål. Vårt mål är att varje barn och ungdom ska ha en god utbildning och en studentmössa med sig ut i livet. Det är ett uppdrag som börjar redan i förskolan. Men förutsättningarna att lyckas skiljer sig åt och därför är ett av våra viktigaste uppdrag att stärka rätten till en likvärdig skola för alla barn. På utbildningsförvaltningen vill vi vara en förbild i Uppsala, i Sverige och i världen. Vi vill bli kända för att vårt arbetssätt med ett 0-20-årsperspektiv och vi vill vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för lärare, förskollärare och andra professioner som är viktiga för våra barns och våra elevers utveckling. Vill du vara en del av vår fortsatta utveckling? Se filmen om Uppsala kommuns gemensamma värdegrund (https://youtu.be/u Ol K1 Rt Z0 E8) Ditt uppdrag I rollen som förvaltningens HR-chef tillika enhetschef inom stab HR är du ett nära stöd till förvaltningsdirektör och förvaltningsledning när det gäller styrning, ledning och planering av verksamheten med särskilt fokus på HR-perspektivet och strategiska HR-frågor. Du ingår i förvaltningsledningen där du bidrar till hela förvaltningens utveckling i syfte att skapa mervärden och ökad måluppfyllelse. Vi erbjuder rätt person möjligheten att arbeta i ett stort och komplext sammanhang där det varje dag finns möjlighet att göra skillnad. Hos oss finns en ständig samverkan och i våra frågor möts komplexa och utmanande perspektiv. Vi välkomnar nyfikenhet och nyskapande. Som en av HR-stabens enhetschefer kommer du att vara närmsta chef till ett team med HR-partners som huvudsakligen utgör det verksamhetsnära HR-stödet för utbildningsförvaltningens alla chefer. HR-partners fungerar som stöd till chefer i både mer långsiktiga frågor och på daglig basis. Utöver det verksamhetsnära HR-stödet finns flera specialistfunktioner organiserade inom HR-staben. Vi arbetar tillsammans för att ge verksamhetens chefer adekvat stöd och för att ständigt förbättra och utveckla våra HR-processer. HR-staben är organiserad inom Uppsala kommuns kommunledningskontor. Du rapporterar till HR-direktören och ingår i HR-stabens ledningsgrupp. Som HR-chef för utbildningsförvaltningen ingår du också i i utbildningsdirektörens ledningsgrupp. Din bakgrund Vi söker dig med gedigen erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i en roll som HR-chef på ledningsnivå eller motsvarande och med examen från personalvetarprogrammet eller motsvarande lämplig utbildning och erfarenhet. Du har erfarenhet av chefskap med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. Vi vill även att du har arbetat i en större komplex organisation med en bredd av HR-frågor på strategisk och taktisk nivå och har erfarenhet av att leda och facilitera utvecklingsaktiviteter. Erfarenhet av fackliga förhandlingar och/eller facklig samverkan är också viktigt liksom att du har god förmåga att verka på ledningsnivå inom HR-området och är bekväm att arbeta digitalt. Om du dessutom har någon av nedanstående kvalifikationer är det meriterande: • erfarenhet från motsvarande roll i annan kommun • erfarenhet från utbildningsverksamhet för barn och unga • erfarenhet av att arbeta med avtal inom lärarområdet • arbetat i kommunal verksamhet och har förståelse för den kommunala styrningen • kunskaper om kollektivavtal som reglerar skolans yrkesgrupper • ledarskaps- eller chefsutbildning Som person är du bra på att utveckla och främja goda samarbeten i kombination med en strategisk förmåga som hjälper dig att se sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser. Du förstår din roll i olika sammanhang och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. En god ledarskapsförmåga är viktig och du förväntas engagera och skapa delaktighet samt vara en god företrädare för vår värdegrund. Upplysningar Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Hanna Wärenfeldt, HR-chef/Enhetschef, 018-727 41 22, eller Kajsa Angerdal, HR-specialist rekrytering, 072-593 28 06. Fackliga företrädare: Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49 Akademikerförbundet SSR/SACO, Maria Persson, 018-727 24 24 Akavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12 Ledarna, Alexandra Södervall, 018-727 77 22 I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Om vår organisation Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på staber för kommunikation, HR, IT, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, säkerhet och beredskap samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet. Mer information om vår organisation hittar du på uppsala.se (https://www.uppsala.se) Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan inom Uppsala kommun.

Uppsala kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!