LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds Universitet

Universitetslektor i kulturgeografi och ekonomisk geografi

  • Skola & utbildning

Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Institutionen har en avdelning för humanekologi (med en egen forskarutbildning). Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad och flera av institutionens kurser och program vänder sig till internationella studenter. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund. Ämnesbeskrivning Forskning och utbildning i kulturgeografi behandlar sociala, kulturella, politiska och ekonomiska förändringsprocesser och deras rumsliga uttryck och konsekvenser för människor i olika skalor, exempelvis lokalt, regionalt och globalt. Tre ämnen finns representerade vid Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi: kulturgeografi och ekonomisk geografi, utvecklingsstudier, samt humanekologi som organisatoriskt utgör en avdelning vid institutionen. Personal från alla ämnena samarbetar inom både forskning och undervisning. Centrala forsknings- och undervisningsområden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, landskapsgeografi, urban och social geografi samt GIS. Vår personal och våra studenter använder sig av en mängd olika metoder med fokus på s k mixed-methods och fältarbete. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi och ekonomisk geografi samt att under de tre första åren fungera som institutionens studierektor, med en eventuell möjlighet till förlängning på ytterligare 3 år. Anställningen består till 20 % av fakultetsfinansierad forskning/kompetensutveckling, en andel som kan utökas genom externa anslag. Studierektorsskapet motsvarar ca 50%. Återstoden av tjänsten består av undervisning och administration. Innehavaren av anställningen skall förutom att kunna bedriva undervisning och forskning av hög kvalitet i kulturgeografi och ekonomisk geografi också kunna ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser i kulturgeografi och ekonomisk geografi i bred bemärkelse, inkl. personalplanering. Studierektor ingår i institutionens ledningsgrupp och samverkar både inom institutionen och med fakultet. Kvalifikationer Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom kulturgeografi och ekonomisk geografi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. Bedömningskriterier är en god förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet samt pedagogisk skicklighet. Ytterligare kvalifikationer är erfarenhet av att utveckla och administrera utbildning, exempelvis som programansvarig eller kursansvarig, och förmågan att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel. Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska är ett krav. Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande fem veckor eller ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Om det finns särskilda skäl kan en del av den högskolepedagogiska utbildningen förläggas under första året av anställningen. Bedömningsgrund Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2021-01/lunds-universitets-anstallningsordning-201215.pdf samt de bedömningsgrunder som anges i Samhällsvetenskapliga fakultetens anställningsordning https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-2013.pdf Forskning och undervisningserfarenhet inom ett eller flera områden relevanta för anställningens inriktning mot kulturgeografi är särskilt meriterande. Erfarenhet av att utveckla och administrera utbildning, exempelvis som programansvarig eller kursansvarig, och förmågan att framgångsrikt konkurrera om externa forskningsmedel är meriterande. Ansökan Ansökan skrivs på engelska. För att ansöka, följ instruktionerna för ansökningar och befordran vid Samhällsvetenskapliga fakulteten: https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf Mer information om tillsättningsprocessen och regelverket som styr tillsättning finns på https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anstallningsordning-och-allmanna-rad-vid-anstallning-av-larare-vid-samhallsvetenskapliga-fakulteten-2013.pdf Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Villkor Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lunds Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-10-17
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!