LetsGig & Mecenat
Gigg från: Lunds kommun

Två lärare i Fr/Eng/Sv samt Eng/Sv på Gunnesboskolan 7-9

  • Skola & utbildning

Lund

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten. Om oss Gunnesboskolan är en grundskola i nordvästra delen av Lunds kommun. Elevantalet i årskurs 7-9 uppgår till ca 250. Vi utvecklar elevaktiva arbetssätt och arbetsformer och verkar efter honnörsorden Lust att lära, Lära@lära och Livslångt lärande. Bibliotek, inklusive informations- och kommunikationsteknik, spelar stor roll och är väl utbyggt.  Läsåren 2013/14, 2014/15 och 2015/16 samt 2018/19 fick vi utmärkelsen "Ett skolbibliotek i världsklass". Sedan länge bedrivs på skolan ett omfattande utvecklingsarbete med en gemensam modell kring ”lära att lära”, ett arbete vi nu utvecklar inom det kommungemensamma projektet BFL - Bedömning för lärande. Vi arbetar också i ett F-9 perspektiv med att höja kompetensen kring NPF. Arbetsuppgifter Vi söker nu två lärare med kompetens att undervisa i engelska, svenska och svenska A samt franska, engelska i kombination med svenska. Arbetsuppgifterna består av att undervisa i respektive ämnen i grundskolans senare år samt att inom yrket utföra i övrigt förekommande uppgifter. Båda tjänsterna kommer att ingå i ett arbetslag där det även ingår mentorskap i årskurs 7. Vi söker dig som är Behörig och legitimerad grundskollärare år 4-9. I tjänst 1 krävs behörighet i franska och engelska för åk 6-9, gärna med behörighet i svenska. I tjänst 2 krävs behörighet i engelska och svenska, gärna med behörighet i svenska A. Vi förutsätter att den sökande har hög kompetens vad gäller pedagogiskt ledarskap, gott bemötande mot elever, vårdnadshavare och kollegor samt har ett salutogent förhållningssätt till elever och lärande. Vi ser gärna att den sökande är väl förtrogen med digitala verktyg och har hög kompetens och stort intresse för att utveckla en IKT-relaterad undervisning.   För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Lunds kommun

Villkor

  • Antal platser: 2
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!