LetsGig & Mecenat
Gigg från: Uppsala Universitet

Doktorand i rymdfysik

  • Skola & utbildning

Uppsala

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor. Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander. Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se. Projektbeskrivning: Doktoranden kommer att arbeta tillsammans med handledare vid Institutet för rymdfysik (IRF) med lokaler i Ångströmlaboratoriet, Uppsala. Vår forskargrupp arbetar med observationer, analys av data och utvecklar fysikaliska modeller av processer i rymdplasma (https://space.irfu.se). Gruppen har lång erfarenhet av att utveckla och använda vetenskapliga instrument för att mäta elektriska fält, plasmatemperatur, plasmatäthet och täthetsfluktuationer på rymdfarkoster (till exempel Solar Orbiter, Rosetta, Cassini, Cluster, MMS och Swarm). Doktoranden kommer att studera plasmaprocesser i solvinden, en plasmavind som ständigt sänds ut från solen och fyller hela solsystemet, med hjälp av nya observationer från vårt senaste projekt, Solar Orbiter, uppsänd i februari 2020. (https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Solar_Orbiter). Sådana processer drivs av mekanismer i solens korona, som koronamassutkastningar, chocker och vågor, och har stor påverkan på hur energi transporteras bort från solen. Arbetsuppgifter: Doktoranden ska tillsammans med sina handledare och andra forskare analysera data från Solar Orbiter och vid behov från andra rymdfarkoster. Observationerna kommer att jämföras med teori och datorsimuleringar som främst kommer från andra forskargrupper. Arbetet ska leda till förbättrade modeller av grundläggande rymdfysik av betydelse för solvinden och den inre heliosfären, för rymdväder runt jorden och inom astrofysik. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket omfattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i utbildning och annat institutionsarbete, dock maximalt 20 procent av arbetstiden. Anställningstiden är fyra år. Om institutionstjänstgöring på maximalt 20 procent ingår i anställningen, kan en förlängning beviljas upp till högst fem år. Kvalifikationskrav: För att antas till forskarutbildningen krävs tillräckliga akademiska meriter, till exempel magisterexamen i fysik, se http://www.physics.uu.se och http://www.teknat.uu.se. Vi söker en person med god förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, och som har goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt. Önskvärt/meriterande i övrigt: Praktisk erfarenhet av analys av data från avancerade vetenskapliga instrument, till exempel på rymdfarkoster, anses som meriterande. Ansökan bör innehålla en kortfattad beskrivning av forskningsintressen och relevant erfarenhet (en sida), ett CV, kopior av akademiska betyg, examensbevis, examensarbete (eller ett utkast) och andra relevanta publikationer, och kontaktuppgifter till två referenspersoner. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?language Id=1. Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander. Tillträde: 2021-09-01 eller enligt överenskommelse. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7. Anställningens omfattning: 100 % Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mats André (mats.andre@irfu.se), doktor Daniel Graham (daniel.graham@irfu.se) och doktor Michiko Morooka (michiko.morooka@irfu.se). Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2021, UFV-PA 2021/732. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Uppsala Universitet

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!