LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kungliga Tekniska Högskolan

Lektor i datalogi med inriktning mot datorsystem

  • Skola & utbildning

Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Ämnesområde Datalogi med inriktning mot datorsystem. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar konstruktion av datorsystem och dess relaterade programvara såsom operativsystem och kompilatorer, samt design av minneshierarkier och datalagringssystem samt integrering av sensorer i datorsystem. Arbetsuppgifter Arbetet består främst av forskning inom ämnesområdet samt undervisning på grund och avancerad nivå. Lektorn förväntas bygga upp en egen forskargrupp med starka internationella relationer. I arbetet ingår att handleda doktorander och examensarbetare samt bedriva undervisning inom ämnen på grundläggande och avancerad nivå vid institutionen för datalogi, innefattande kurser i datorteknik, operativsystem och närliggande ämnen. I arbetet ingår även att utveckla KTH:s undervisning inom ämnesområdet. Lektorn förväntas kunna undervisa på svenska inom tre år. Vid behov upprättas en språkplan som stöd i samband med anställning. Behörighet Behörig att anställas som lektor är den som har: - avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, och - visat pedagogisk skicklighet. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning som lektor vid KTH ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.2. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil. Det är av högsta betydelse att den sökande har - vetenskaplig skicklighet inom ämnesområdet, visad bland annat genom publicering av vetenskapliga arbeten i internationella vetenskapliga tidskrifter. - pedagogisk skicklighet inom ämnesområdet, visad bland annat genom att ha bedrivit undervisning av hög kvalitet i betydande omfattning på grundnivå eller avancerad nivå.  Det är av näst högsta betydelse att den sökande har - administrativ skicklighet. - samarbetsförmåga. - kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Det är även av betydelse att den sökande har - skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898. Ansökan Utforma din ansökan enligt http://www.kth.se/om/work-at-kth/cv-mall-for-anstallning-av-larare-1.471907. Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen och cv-mallen. Komplett ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).  Du ansöker online via KTH:s rekryteringssystem. För mer information om KTH:s bedömning, se https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.803581!/Anställningsordning vid KTH.pdf. Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440 Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kungliga Tekniska Högskolan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!