LetsGig & Mecenat
Gigg från: Poolia Sverige AB

Hållbarhetsdirektör till Region Stockholm

  • Övrigt

Stockholm

Vill du leda uppdraget att förflytta Stockholmsregionen inom miljö- och hållbarhet? Här får du vara med och göra skillnad tillsammans med andra! Som hållbarhetsdirektör ingår du i regionledningskontorets ledningsgrupp och leder ett team som bidrar till att regionen uppnår nationella och internationella hållbarhetsmål. Du ansvarar också tillsammans med medarbetarna på avdelningen för internationellt arbete där regionens partnerskap i det s.k. Brysselkontoret är en viktig bas att utgå ifrån. Om tjänsten Hållbarhetsdirektören är underställd regiondirektören och har regionstyrelsen och nämnden för klimat- och hållbarhet inom sitt uppdrag att bereda ärenden till. Nämnden ska bidra till att leda, stödja och samordna Region Stockholms strategiska och långsiktiga hållbarhetsarbete inom miljö, klimat och social hållbarhet samt regionalt klimatarbete genom klimatfärdplanen. Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor för alla människor, nu och i framtiden. Miljövänlig kollektivtrafik, jämlik hälso- och sjukvård samt regional utveckling som har både människa och miljö i fokus tillsammans med ett tillgängligt kulturliv bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet handlar också om att skapa bra förutsättningar för Region Stockholms verksamheter. Att motverka korruption är också en del av arbetet, samt att ställa miljömässiga och sociala krav på alla de leverantörer som bidrar med varor och tjänster till Region Stockholms verksamheter, oavsett om de finns här i länet eller på andra sidan jorden. Utöver detta ansvar ligger också de internationella frågorna inom ramen för uppdraget. Du ansvarar för att bevaka och stödja Region Stockholms verksamheter att påverka utformningen av regelverk och lagstiftning inom EU, identifiera och kommunicera finansieringsverktyg för att stärka Stockholmsregionens tillväxt- och utvecklingsarbete samt stödja verksamheterna i strategiska samarbeten med internationella partners. Dina arbetsuppgifter i huvudsak Hållbarhetsdirektören är ansvarig tjänsteperson för Klimat- och hållbarhetsnämnden och för Hållbarhets- och Internationella avdelningen. Du är med i det viktiga arbetet att stödja, samordna och driva på Region Stockholms hållbarhetsarbete och internationella (inkl. EU) arbete samt är värd för nationella kansliet för hållbar upphandling. I rollen ingår att skapa en förankring av strategi- och policydokument inklusive Agenda 2030 inom hållbarhet hos Region Stockholms verksamheter och få ett genomslag i verksamheterna genom att skapa en långsiktig förtroendegivande relation med övriga i regionen. De internationella frågorna ska samordnas genom att bland annat marknadsföra dessa på en internationell arena samt att följa forskningen på den internationella arenan. Du leder och utvecklar aktivt din egen ledningsgrupp samt har ett övergripande personalansvar för avdelningen som idag har 27 medarbetare inklusive enhetschefer som rapporterar direkt till dig. Vem är du? Vi söker dig som har gedigen ledarerfarenhet och som har tidigare erfarenhet av arbete inom miljö och hållbarhet. Har du arbetat med internationella frågor ser vi det som meriterande. För att lyckas i rollen har du erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation samt tidigare rapporterat till styrelse eller nämnd. Har du dessutom erfarenhet från privat näringsliv är det meriterande. Du har en akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet och flytande svenska och engelska i tal och skrift är av vikt. Som ledare är du erfaren och handlingskraftig med hög integritet och god samarbetsförmåga. Du är värdegrundsbaserad och är ett gott föredöme. Du etablerar trovärdighet och skapar motivation hos andra för att tillsammans uppnå gemensamma mål. Du ser till helheten, prioriterar utifrån övergripande strategier och tar snabbt in ny kunskap och använder din erfarenhet på ett flexibelt sätt. Vidare följer du upp progress gentemot målen och samordnar resurser utifrån det. Du initierar, anpassar och styr upp förändrings- och utvecklingsinsatser. Om verksamheten Region Stockholm ansvarar för en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och en kollektivtrafik i världsklass. Dessutom ansvarar regionen för regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Region Stockholm finns till för länets invånare. Visionen är en attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva utforma sina liv och fatta avgörande beslut. Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med närmare 46 000 medarbetare. Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Poolia Sverige AB

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2022-01-18
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!