LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kungliga Tekniska Högskolan

Forskare i hållbar mobilitet, Mistra SAMS och HALLO (EU)

  • Skola & utbildning

Stockholm

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Tjänsten är förlagd till KTH, Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik, https://www. kth.se/seed, . https://www.kth.se/seed/om/avdelningar/strategiska-hallbarhetsstudier-1.798481 Arbetsuppgifter  Arbetet består av både 1) forskning och 2) utbildning. Forskningen kommer att utföras inom ramen för forskningsprogrammen https://www.sams.kth.se/se  och  https://www.eiturbanmobility.eu/ (projektet HALLO). Utbildningen hålls tillsammans med kursansvariga för hållbar utveckling och datateknik på Avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier. 1) Forskning: Den ena uppgiften innebär att i arbetspaket WP-Market inom forskningsprogrammet Mistra SAMS bygga upp ett "Sustainable Business Model Lab" tillsammans med tjänsteleverantörer av mobilitetstjänster för att utveckla och utvärdera nya affärsmodeller som bidrar till ett hållbart transportsystem. Forskningen kommer att ske genom att ett nytt Living Lab sätts upp i Botkyrka kommun. Arbetet kommer att genomföras genom litteraturstudier, individuella intervjuer, fokusgruppsintervjuer och workshops med deltagare i Mistra SAMS Living Labs samt externa deltagare. Den andra uppgiften gäller tillämpad forskning i projektet Hubs for Last Mile Delivery Solutions – HALLO, inom EU-programmet EIT Urban Mobility. Uppgiften innebär att ha huvudansvar för, och att utföra merparten av KTH:s arbete i projektet. Mer konkret handlar det om att utföra omvärldsanalys baserad på aktuell forskning, och europeiska pilotprojekt, kring hållbarhetsinriktade lösningar för sista länken i leveranskedjan. Uppgiften omfattar också att baserat på omvärldsanalysen föra en dialog med deltagande städer och logistikleverantörer för att hjälpa dem att välja och testa lämpliga lösningar. 2) Utbildning: Arbete som seminarieledare och lärare i utbildning i hållbar utveckling för datateknik i kandidatprogrammets tredje år samt självständigt leda delar av dessa kurser (20 %).  Vi erbjuder - En anställning på ett ledande tekniskt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid - Engagerade och ambitiösa kollegor samt en kreativ, internationell och dynamisk miljö - Deltagande i ett forskningsteam som arbetar för en gemensam målsättning att skapa ett hållbart transportsystem med hjälp av digitala lösningar. https://www.kth.se/om/work-at-kth/kth-your-future-workplace-1.49050 Kvalifikationer Krav - Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen. - Svenska i tal och skrift. Meriterande - Vi ser gärna av att du har erfarenhet av forskning och undervisning i hur digital teknik kan bidra till hållbar utveckling i transportsystemet. - Det är meriterande med erfarenheter av forskning i Living Lab-miljö, kvalitativa metoder som djupintervjuer samt erfarenhet av att leda och organisera workshops med olika typer av aktörer inom akademi, offentlig förvaltning och privata företag. - Vi ser gärna att du är van vid att informera om forsknings och utvecklingsarbete har förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta - Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. - Som person är du självständig, har lätt för att samarbeta, har vetenskaplig skicklighet och pedagogisk förmåga. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Fackliga representanter Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.  Ansökan Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Ansökan ska innehålla: - CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap. - Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk. - Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång. Om anställningen  Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 20 månader, med tillträde enligt överenskommelse. Övrigt Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Kungliga Tekniska Högskolan

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-07
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!