LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kristianstads kommun

Förskollärare i förskoleklass, Lingenäs grundsärskola

  • Skola & utbildning

Kristianstad

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund. Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden! Lingenässskolan är belägen ute på det vackra Lingenäset med naturen som närmsta granne. Skolans fysiska miljö är tillgänglighetsanpassad och skapar goda förutsättningar för inkludering både när det gäller undervisning och lek. Inom grundsärskolan är personaltätheten hög och varje klass har ett arbetslag knutet till sig bestående av speciallärare/specialpedagog, fritidspedagog/förskollärare och elevassistenter. Skolan har en bred pedagogisk plattform, förankrad i skolans alla verksamheter i samklang med varandra. Kärnan i vår pedagogiska helhetsidé att ”här får jag vara den jag är och bli den jag vill bli” genomsyrar all verksamhet på skolan. Genom skolans betoning på ett gott bemötande, ett inkluderande perspektiv samt att undervisningen vilar på ett formativt förhållningssätt och ett språkutvecklande arbetssätt skapar vi en trygg skola med elever som utvecklas mot sina mål. På Lingenässkolan vistas eleverna i en trygg miljö där de blir bemötta för den person den är och erbjuds möjligheter till utveckling och att lyckas varje dag. Välkommen till oss! Arbetsuppgifter Utifrån de båda pedagogiska inriktningarna och elevernas behov utformar du undervisning som utmanar, entusiasmerar och stimulerar elevernas lust att lära och som skapar förutsättningar för möjlighet till inflytande. I arbetet ingår att aktivt skapa språklig medvetenhet och koppla leken till lärandesituationer. Eleverna erbjuds en trygg miljö som grundar sig på ömsesidig respekt där det ges möjlighet att skapa och bibehålla goda sociala relationer. Du är en tydlig pedagogisk ledare som har förmåga att skapa relation till eleverna, vårdnadshavare och övriga samarbetspartners som karakteriseras av ömsesidig respekt, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. I din roll ingår det att bedöma och dokumentera den enskilde elevens behov samt bidra till kollegialt lärande, utveckling och systematisk reflektion över både enskilt och gemensamt arbete. Utöver arbete i klass med inriktning ingår arbete i fritidshem. För att verksamheten ska följa en röd tråd ingår samarbete mellan klass och fritidshem. I denna tjänst kompletterar du klassläraren i ett nära samarbete. Ni kommer att planera, genomföra och utvärdera stor del av undervisningen tillsammans. Du en viktig del i elevernas lärande under hela skoldagen. Du är elevens viktigaste resurs. Vi arbetar med tydliggörande pedagogiska lösningar och lågaffektivt bemötande.   Kvalifikationer Du som söker har förskollärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i förskoleklass. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete som förskollärare i förskoleklass och/eller arbetat som pedagog i förskolan och/eller grundskolan. Vidare ska du ha förmåga att utmana eleven utifrån dess förutsättningar och kan skapa lust och engagemang för lärande och lärmiljön. Arbetet kräver att du kan se möjligheter och utvecklingsbehov på både individ som gruppnivå samt att du kan planera och dokumentera verksamheten. Förmåga att analysera och reflektera över lärandesituationen och det egna ledarskapet krävs liksom att verka för ett kollegialt lärande. Du kan sätta tydliga gränser, skapa strukturerade lektioner och samtidigt vara flexibel i undervisningen. Du kan skapa förtroendefulla relationer, genom att vara kommunikativ och lyhörd med kontakter både inom som utom skolan. Rollen kräver att du kan integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och använda som redskap i ditt eget arbete. Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare och är väl insatt i förskolans och skolans läroplan, Barnkonventionen samt har förmåga att omsätta dessa i praktiken. För tjänsten krävs B-körkort för manuell växellåda. Anställningsvillkor Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2021-01-12. Placering är på Lingenäs grundsärskola i Kristianstad. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När sökande erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Johan Iversen, rektor på telefon, 0733-13 63 21. Sista ansökningsdag är 2020-11-24. Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.

Kristianstads kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2020-11-24
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!