LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Västmanlands län

Samhällsplanerare

  • Ekonomi, bank, finans & juridik
  • Kontor, administration & reception

Västerås

Många pratar om hållbarhet, men vi arbetar med det dagligen. Vill du vara med? Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet med bred kompetens inom många olika samhällsområden. Vi arbetar för hållbar utveckling i hela länet och för att genomföra de uppdrag vi får från riksdag och regering så klokt och effektivt som möjligt. Hos oss arbetar vi med att få samhällen, människor, miljö, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden. Vår vision är att vi samverkar för att utveckla ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer. På Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: • Intressanta och utmanande arbetsuppgifter • Arbetsuppgifter som har stor samhällsnytta • Möjlighet att lära nytt och utvecklas ARBETSUPPGIFTER Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak vara att handlägga översikts- och detaljplaneärenden samt energi- och bostadsstödärenden, tillsynsvägledning inom byggområdet och bostadsförsörjningsfrågor. Även fastighetsbildningsärenden, infrastrukturärenden, nätkoncessionsärenden samt arbete med länsstyrelsens planeringsunderlag kan bli aktuella uppgifter. Arbetet är utåtriktat och du kommer att ha kontakter med länets kommuner för fortlöpande samråd om aktuella planförslag. Internt kommer du att samarbeta med företrädare för naturvård, kulturmiljö, miljöskydd med flera. Du kan också komma att medverka i utredningar och projekt som rör planering och byggande. Om avdelningen Inom området samhällsplanering och boende har länsstyrelsen i uppgift att arbeta för en god bebyggd miljö, ge råd och vara ett stöd för kommunerna och invånarna i länet. Det gör vi i samverkan med övriga verksamheter inom länsstyrelsen och tillsammans med kommuner och andra myndigheter. Läs mer om oss och vår verksamhet på www.lansstyrelsen.se/vastmanland KVALIFIKATIONER Krav • Akademisk examen med inriktning mot samhällsplanering eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig • Du är arkitekt, samhällsplanerare eller har en annan likvärdig yrkesbakgrund • Kunskap om fysisk planering • Erfarenhet av geografiska informationssystem Meriterande • B-körkort • Några års relevant yrkeserfarenhet som kommunal planerare eller från statlig tjänst inom sakområdet • Goda kunskaper om tillämpningen av Plan- och bygglagen och anslutande lagar • Erfarenhet av bidrags-och stödsystem Personliga egenskaper Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person ligger dit fokus på möjligheter snarare än hinder. Du har förmågan att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad, kan ta egna initiativ, har god förmåga att prioritera och kan ta dig an frågor ur ett helhetsperspektiv. Då arbetet innebär kontakter med andra aktörer behöver du vara relationsskapande, trivas med att samarbeta med andra människor samt att kommunicera på ett lättförståeligt sätt både i tal och skrift. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. ÖVRIGT Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss. Du hittar information om hur Länsstyrelsen Västmanland behandlar personuppgifter på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-05-06
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!