LetsGig & Mecenat
Gigg från: Länsstyrelsen i Södermanlands län

Naturvårdshandläggare/projektledare för arbete med våtmarker

  • Övrigt

Nyköping

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla. Länsstyrelsen i Södermanlands län söker en Naturvårdshandläggare/projektledare för arbete med våtmarker (ref.nr 112-9321-2020) Tjänsten är placerad på Naturskyddenheten som tillsammans med tre andra enheter finns på avdelningen för natur och miljö. Förutom naturskyddsfrågor finns andra samhällsviktiga frågor som naturvård, miljöskydd och vatten på avdelningen. Naturskyddsenheten består för närvarande av 17 medarbetare. Enheten arbetar med skydd av värdefulla naturområden, Natura 2000, invasiva främmande arter, artskydd samt handläggning av flera olika naturvårdsärenden enligt miljöbalken och bidrar på så sätt till länets hållbara utveckling. Arbetsuppgifter Regeringen har beslutat om en stor, landsomfattande satsning på restaurering och nyanläggning av våtmarker. Syftet med våtmarkssatsningen är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden och öka tillskottet till grundvattnet. Men också att bidra till ökad biologisk mångfald och minskad övergödning. Med anledning av detta söker vi en projektledare för våtmarkssatsningen. Som projektledare för våtmarksarbetet kommer du att vara spindeln i nätet och arbeta brett över hela länet för att få till konkreta åtgärder med både restaurering och nyskapande av våtmarker, dels inom skyddade områden och dels genom LONA projekt. I dina arbetsuppgifter ingår även att handlägga bidrag gällande våtmarker som söks inom Lokala naturvårdsprojekt (LONA). Du ska genom olika samarbeten och kontakter kartlägga lämpliga områden, upphandla hydrologiska utredningar och projekteringar, samt även upphandla entreprenörer för utförande. Arbetet innebär intern samordning inom Länsstyrelsens arbete med våtmarker men också många externa kontakter med exempelvis externa reservatsförvaltare, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, länets kommuner, projektörer och inte minst markägare. Du behöver även samverka internt, exempelvis med reservatsförvaltare på Naturvårdsenheten och med vattenhandläggare på Vatten, miljö och klimatenheten samt med våtmarkssamordnare på landsbygdsenheten. Den slutliga fördelningen av arbetsuppgifter kommer att göras i samband med introduktionen. Tjänsten kan komma att innebära förändrade arbetsuppgifter framöver med olika uppdrag inom avdelningens och enhetens område. Kvalifikationer och profil Vi söker dig som har: • en för arbetsuppgifterna relevant akademisk utbildning, t ex biolog eller ingenjör med ekologisk/hydrologisk kompetens, alternativt motsvarande dokumenterad erfarenhet av likartade arbetsuppgifter. • erfarenhet eller kunskap av GIS. • god kunskap om miljöbalkens bestämmelser. • mycket god förmåga och vana av att kommunicera muntligt och skriftligt i det svenska språket. • erfarenhet av att bemöta markägare och andra aktörer i god dialog. • körkort för personbil. Det är meriterande om du dessutom: • har tidigare erfarenhet av utredningsarbete kring våtmarker samt förståelse för vad som är praktiskt och hydrotekniskt genomförbara åtgärder. • har erfarenhet av arbete med miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövningar, eftersom anläggning och restaurering av våtmarker som regel behöver prövas mot gällande lagstiftning på olika sätt. • har erfarenhet av projektledning där du visat god dialogkompetens, lyhördhet och samarbetsförmåga. • är van att leverera goda resultat inom utsatt tid. I tjänsten ingår täta kontakter med markägare, kommuner, andra myndigheter/organisationer och experter inom Länsstyrelsen. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper och letar efter en medarbetare som har lätt för att samarbeta och som har god förmåga att lyssna och ta till sig synpunkter och kunskap från markägare och andra aktörer. Samtidigt är du en person som delar med dig av din kompetens och din erfarenhet såväl inom som utanför myndigheten. Det är också viktigt att du är bra på att planera och prioritera samt har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska. Du bör kunna arbeta självständigt, noggrant och målinriktat, vara drivande samt ha god förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt. För att klara de krav som ställs på resultat söker vi dig som är självgående, driven och uthållig. Om tjänsten Anställningenär tillsvidare. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Information Mer information om arbetsuppgifterna får du av enhetschef Bo Westman. Fackliga företrädare är Patrik Holmer (SACO) och Karl-Joel Sundholm (ST). Samtliga kan nås på telefon 010-223 40 00 (växel). Ansökan Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 13 april 2021. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.   Om Länsstyrelsen Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland. Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook, Linked In och Twitter. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Länsstyrelsen i Södermanlands län

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-13
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!