LetsGig & Mecenat
Gigg från: Kulturella Fören F Välgörande Ändamål

Lärare F - 3 med bra lön

  • Skola & utbildning

Malmö

Al-Salamahskolan startade hösten 1996 Vi inriktar oss på en kulturprofil som ska ge alla elever möjlighet att fördjupa sig i bild, litteratur och teater. Skolan har en blandning av svenska och arabiska engagerade lärare på alla stadier som tillsammans med eleverna bildar en god atmosfär. 1997 ökade elevantalet från 160 till 270 elever, klassernas storlek varierar från 18 till 23 elever i varje klass. Skolan har även, särskilda små undervisnings grupper, på alla stadier. Där får elever med olika inlärningssvårigheter en anpassad undervisning. Skolan erbjuder även skolhälsovård. Strävan inom vårt rektorsområde är att bilda förutsättningar för barnen att utveckla en personlig identitet och en stark etnisk och kulturell medvetenhet. Oavsett vilken intresseriktning vi framhåller gäller grundregeln för vårens skola, nämligen att basfärdigheterna skriva, läsa, räkna är de viktigaste ingredienserna i vår undervisning. Vi har en språklig profil och arbetar med Bornholsmodellen och ASL. För oss är det viktigt att våra pedagoger engagerade och stödjer eleverna i lärprocesserna för att de ska känna delaktighet, trygghet och trivsel. Dessutom är det viktigt att våra pedagoger håller sig uppdaterade inom forskning och utvidgar sina kunskaper utifrån ett svenska som andraspråksperspektiv. Vårt mål är att ständigt utveckla våra metoder och kunskaper för att eleverna ska gå vidare från vår skola med god måluppfyllelse. Vi söker lärare till Al-Salamahskolan som ska undervisa i F-3. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med ytterligare fyra lärare där ni kompletterar varandra utifrån era behörigheter. Vi tycker att det är viktigt med ett inkluderande förhållningssätt men också att det finns en flexibilitet med utgångspunkt från elevernas lärandesituation. Vi söker dig som vill vara med, driva vidare och utveckla vår organisation. Om du har kunskaper om genrepedagogik är det en stor fördel.

Kulturella Fören F Välgörande Ändamål

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-01-15
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!