LetsGig & Mecenat
Gigg från: Borås kommun

Förskollärare till förskolan LärKan

  • Skola & utbildning

Borås

Har du ett genuint intresse för barns lärande och utveckling? Letar du efter ett meningsfullt jobb med utvecklingsmöjligheter? Vi skapar förutsättningar för barnens lust att lära och möjlighet att lyckas. Välkommen till förskolan Lär Kan med inriktning miljö och hälsa. Vi ser förskolan som en arena där demokratiska värden förankras. En arena där alla känner delaktighet och påverkansmöjlighet, samt att barn tar och får ansvar i olika situationer och frågor. Tillsammans tar vi vara på möjligheter, ser och tillvaratar varandras olikheter och kompetenser. Teckenspråk är ett kommunikationsverktyg för hela förskolan. Förskolan Lär Kan strävar efter att präglas av levande miljöer som skapas tillsammans av barn och pedagoger. Där finns det plats för lärande möten mellan barn, vårdnadshavare och pedagoger. Miljöerna ger förutsättningar för lekro. Materialen i våra miljöer är inbjudande, variationsrika och väcker nyfikenhet för vidare utforskning och skapar förundran och lust att lära. Miljön på förskolan väcker inspiration och nyfikenhet för rörelse och välmående. Vårt fokus ligger också på människans solidaritet och dess betydelse för vår värld och dess för en frisk och hoppfull framtid. Integrerad hörselverksamhet I hörselverksamheten finns hörande barn, barn med hörselnedsättning och döva barn i en inkluderande verksamhet. Det skapar respekt, solidaritet och delaktighet. Lokalerna är hörselanpassade och utrustade med tekniska hjälpmedel. Barngrupperna är lägre till antalet och personaltätheten högre. Personalen som arbetar på avdelningen har pedagogisk utbildning och hörsel- och teckenspråkskompetens. Vi arbetar aktivt med en kommunikativ lärande miljö för alla barn som vistas i verksamheten. Som förskollärare på Lär Kan har du tillsammans med ditt arbetslag och kollegor ansvar för att arbeta målinriktat utifrån den målbeskrivning arbetslaget arbetar fram. Du ska planera, genomföra, analysera och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument. Använda dig av dokumentation i syfte att följa upp, och utvärdera resultaten från planerad verksamhet. Som förskollärare ska du stå bakom och upprätthålla den gemensamma värdegrunden vår verksamhet vilar på. På förskolan har vi en arbetsgrupp med fokus på organisation och en utvecklingsgrupp med fokus på förskolans utvecklingsarbete. Vi söker dig som vill vara med att skapa glädje och kunskap och ge barnen en trygg, kreativ, lärorik och positiv tid hos oss. Du tänker nytt och bidrar till att barn, kollegor och verksamhet utvecklas. Du är positiv, har ett reflekterade arbetssätt och arbetar med tydlig förankring i arbetet. Du har lätt för att samarbeta och kommunicera och ser det som en styrka att ni är flera pedagoger i ett arbetslag som kompletterar varandras styrkor. Vi värderar personlig lämplighet högt, ett gott bemötande, serviceförmåga och förmåga att tänka positivt även i utmanade situationer. Förskolan har ett stort bibliotek med pedagogisk litteratur att tillgå. Förskolan har ett aktivt hälsoarbete för att främja en god arbetsmiljö och välbefinnande, genom flera trivselaktiviteter planerande med Hälsoinspiratör.

Borås kommun

Villkor

  • Antal platser: 1
  • Timmar per vecka: 32 - 40 timmar
Sista ansökningsdag: 2021-04-14
Du måste ladda ner appen och registrera dig. Efter det kan du söka jobbet!

Ladda ned appen, registrera dig och sök jobbet!